E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Trafiksäker by

Sammanfattning

Genomfarten i Billinge har en hastighet på 30 och 40 km/h. Väldigt få av fordonen håller den rätta hastigheten, vilket också bekräftas när polisen har kontroller. Genom byn är det endast trottoar på en sida av vägen och för dem som bor bort mot Trumpetarbostället tar trottoaren slut vid krukmakeriet. Detta innebär att ett 10-tal fastigheter helt saknar säker gångväg.

Trafikverket är informerat om problemen.

Beskrivning

Trottoar saknas: genom byn saknas trottoar på bägge sidor och det finns endast två övergångsställen på den stora genomfartsleden. Förslag är att trottoar byggs från stationsvägen till vägen mot Ådala och att övergångsställe inrättas i höjd med konduktörsvägen där skolbussen också stannar.

Vid detta övergångsställe kan med fördel också en ytterligare vägbula byggas.

Trottoar från krukmakeriet bör med fördel vara starten på cykelvägen mellan Billinge och Röstånga.

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/11

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Johan Enbom 2017-06-21
2 Hanna-Mia Hellberg 2017-06-21
3 Alexandra Korhonen 2017-06-21
4 Veronica Fransson 2017-06-21
5 Katinka Frisk 2017-06-21
6 Sari Halmeniemi 2017-06-21
7 Alias_1086 2017-06-21
8 Elisabet Rappe 2017-06-21
9 Tina Nauclér 2017-06-22
10 Peter Andersson 2017-06-23
11 Anders Skog 2017-06-30
12 Alias_1130 2017-08-09

Kommentarer

Veronica Fransson - 2017-06-21 21:14
Hastigheten får gärna sänkas ut mot trumpetarbostället. Jag har 2 barn under 18 år som går dit nästan dagligen och ska åka bussen. När de får möte måste dem gå ner i diket då bilarna håller långt över 60 km/h förbi vårat. Värst är till hösten och vintern när det börjar bli mörkt och halt. Som förälder är vi ALLTID oroliga för att de ska komma säkert fram till skolbussen och Stehag. Skolbussen stannar nere i byn och min son på 14 år måste gå dit dagligen för att komma till skolan. Många gånger har han berättat att han har fått hoppa undan när bilarna kör så fort. Vår dotter på snart 10 år är ledsen över att hon inte kan ta sig till kompisar nere i byn för vi vågar inte låta henne gå ner till byn själv då trafiken är så hög och hon kan inte ta sig dit säkert. Det rör sig om mindre än 200 meter trottoar som saknas. Hastigheten måste sänkas och det måste anläggas en trottoar för våra barns säkerhet innan en olycka inträffar.
Johan Lundqvist - 2017-07-19 07:51
Hej Veronica! Jag ber om ursäkt för att din kommentar publicerats så sent. E-förslagen är att nytt system vi hade missat att ställa in en inställning som gjorde att vi fick en notis om nya kommentarer. /Johan, Kontaktcenter
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Johan Enbom

Startdatum

2017-06-21

Slutdatum

2017-09-21

Målgrupp

Trafik och resor

Signaturer

12 onlineunderskrifter