E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Kanalgatan / Södergatan

Sammanfattning

Trafikera Kanalgatan, samt gågata på en del av Södergatan.

Beskrivning

Ett förslag om att öppna upp Kanalgatan för trafik med busshållplatser och längsgående parkeringplatser, gör Södergatan (mellan Östergatan och Bryggaregatan) till gågata.
Södergatan kan då ha uteserveringar och det blir mindre trafik längs Stora torg.
Plus att de skallade planteringarna på Kanalgatan försvinner och utnyttjas istället.

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/14

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Per Vernersson 2017-07-19
2 Jenny Åhman 2017-07-19
3 Richard Sjögren 2017-07-19
4 Anna-Maria Merikanto 2017-07-19
5 Alias_1130 2017-08-09
6 Åsa Andersson 2017-08-14

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Per Vernersson

Startdatum

2017-07-19

Slutdatum

2017-10-19

Målgrupp

Trafik och resor

Signaturer

6 onlineunderskrifter