E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Stora torg

Sammanfattning

Flertalet affärer/restauranglokaler runt torget står tomma.
Affärsinnehavare önskar tillgänglighet för bilburna kunder som kan parkera på/runt torget.
Flertalet Eslövsbor (inkl boende utanför Eslöv) vill kunna parkera bilen på/runt torget, för att smidigt kunna utföra sina inköpsrundor.
Samtidigt fattas resurser inom skola, sjukvård och äldrevård. Samtidigt finns många gator som nästan inte är farbara pga väldigt dåligt underhåll.
Allt detta gör att mitt förslag är att lägga ombyggnaden av Stora Torg i malpåse.
Att lägga 50-100 miljoner på denna ombyggnad inkl kringkostnader är inte rimligt i dessa tider, när så mycket annat eftersläpar. Mycket pengar som kan användas på betydligt bättre sätt.

Beskrivning

Flertalet affärer/restauranglokaler runt torget står tomma.
Affärsinnehavare önskar tillgänglighet för bilburna kunder som kan parkera på/runt torget.
Flertalet Eslövsbor (inkl boende utanför Eslöv) vill kunna parkera bilen på/runt torget, för att smidigt kunna utföra sina inköpsrundor.
Samtidigt fattas resurser inom skola, sjukvård och äldrevård. Samtidigt finns många gator som nästan inte är farbara pga väldigt dåligt underhåll.
Allt detta gör att mitt förslag är att lägga ombyggnaden av Stora Torg i malpåse.
Att lägga 50-100 miljoner på denna ombyggnad inkl kringkostnader är inte rimligt i dessa tider, när så mycket annat eftersläpar. Mycket pengar som kan användas på betydligt bättre sätt.

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/Goran

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Alias_2455 2019-10-28
2 Thomas Ekstrand 2019-11-07
3 Tommy Nilsson 2019-12-09
4 Catarina Sahlén 2019-12-13
5 Marguerithe Ericsdotter 2019-12-17 Skrota planerna för torget. Snart inga affärer
6 Alias_4341 2019-12-17
7 Monica Jönsson 2019-12-18
8 Alias_4416 2019-12-18
9 Sven Göransson 2019-12-19

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Alias_2455

Startdatum

2019-10-28

Slutdatum

2020-01-28

Målgrupp

Bygga, bo och miljö

Signaturer

9 onlineunderskrifter