Utlys klimatnödläge i Eslövs kommun

Sammanfattning

I klimatavtalet i Paris 2015 beslutade världens nationer att den globala uppvärmningen, som redan ligger runt 1 grad, bör begränsas till 1,5 grader. Baserat på de åtgärder som regeringarna hittills utlovat närmar sig istället den globala uppvärmningen en ökning på 3 grader mot slutet av århundradet. Detta skulle sannolikt leda till en total kollaps av vårt komplexa känsliga samhälle så som vi känner det idag.

För att möta klimathotet och, i den mån det är möjligt, begränsa uppvärmningen av jordens atmosfär måste nu samhället mobilisera alla tänkbara resurser. Alla medborgare har ett eget ansvar och måste tillsammans med samhället agera. Det behövs genomgripande krisåtgärder i samma omfattning som under krig. Förutom det personliga ansvaret som var och en har behöver politiker på alla nivåer agera nu.

För att nå en global krislösning för klimatet kan kommunerna gå före och spela en avgörande roll. I över 30 kommuner i Sverige har förslag lagts om att utlysa klimatnödläge (https://parents4future.se/cedmap/cedmap.php) och hundratals lokala myndigheter i världen har redan utlyst klimatnödläge. Just innan klimatmötet i Madrid gjorde även EU-parlamentet det.

Beskrivning

För Eslövs kommun innebär klimatförändringarna sannolikt bl.a. att extremväder blir allt vanligare. Detta har vi redan sett, kanske framför allt sommaren 2018. Sinande brunnar, halverade skördar och outhärdlig värme, samt förstörd åkermark och infrastruktur vid plötsliga skyfall är exempel på besvärliga och kostsamma konsekvenser för enskilda, företagare och kommun.

Mot bakgrund av den allvarliga situationen anser vi att Eslövs kommun behöver:

1. Fastställa att klimatnödläge råder.

2. Fastställa att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

3. Fastställa att nödläget varar tills världens nationer säkerställt att den globala uppvärmningen inte passerar ödesdigra 1,5 grader.

4. Ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska arbete.

5. Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att samarbeta med andra kommuner nationellt för att bygga upp kompetens och ta kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning tills politiker på nationell och internationell nivå tar sitt fulla ansvar.

6. Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla invånare om klimatnödläget, informerar om event med klimatfokus på hemsidan m m och samverkar med lokala aktörer för en skyndsam omställning.

7. Genomföra klimatutbildning/klimatworkshops med samtliga medarbetare och förtroendevalda.

8. Tillsätta en tjänst som klimatstrateg.

Om inte världens nationer tar större krafttag för att lösa klimatkrisen inom det närmsta årtiondet (före 2030) är risken stor att avgörande brytpunkter, så kallade tipping points där utvecklingen blir utom människans kontroll, nås. En massdöd av arter, miljontals människor på flykt och en hotad matproduktion är några av följderna av ett varmare klimat.

Klimatkrisen utgör mänsklighetens hittills största utmaning. Det krävs stora förändringar för att mobilisera samhället, men förändringarna kan också göra människors liv bättre. Klimatkrisen innebär möjligheten att skapa en värld baserad på hållbara värderingar istället för de som nu hotar att förstöra planeten.

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/klimatnodlage

Skriv under e-förslag

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Emma Ådahl 2019-12-17
2 Pia Borggren 2019-12-17 Väldigt viktigt!
3 Erika Söderqvist 2019-12-17
4 Anne Saarnak 2019-12-17
5 Alias_4339 2019-12-17
6 Mustafa Alshouly 2019-12-17
7 Jens Ljungkvist 2019-12-17
8 Micaela Röding 2019-12-17
9 Alias_4215 2019-12-17
10 Jeanette Malmgren 2019-12-18
11 Susanne Brink 2019-12-18
12 Edith Hammer 2019-12-18
13 Alias_3080 2019-12-18
14 Jonas Johansson 2019-12-18
15 margaretha svensson 2019-12-18 Margaretha Svensson
skriver under förslaget om klimatnödläge i vår kommun.
16 Henrik Rink 2019-12-18
17 Viktor Hultin 2019-12-18 Vi måste skapa en bättre framtid
18 Helén Lysmo 2019-12-18
19 Karin Olsson 2019-12-18
20 Alias_1508 2019-12-19
21 Åsa Abrahamsson 2019-12-19
22 Nils Pettersson 2019-12-19
23 Sanna Nilsson 2019-12-19
24 Alias_4488 2019-12-19 Om visionen verkligen är att Eslöv ska vara Sveriges bästa kommun att bo och verka i borde politikerna jobba efter detta, även långsiktigt. Därför krävs hårda åtgärder mot klimatförändringarna.
Eslöv säger sig även vara en Ekokommun i framkant, upp till bevis nu!
25 Andreas Möller 2019-12-19
26 Kajsa Fransson 2019-12-19
27 Malin Lysmo 2019-12-20
28 Björn Due 2019-12-20
29 Susanna Bruzell 2019-12-21
30 katarina nilsson 2019-12-22
31 Jesper Ringhög 2019-12-23
32 Corinna Krüssenberg 2019-12-23
33 Helen Lysmo 2019-12-23
34 Alias_4609 2020-01-05
35 Mattias Olsson 2020-01-05
36 Alias_4614 2020-01-06
37 Mikael Nilsson 2020-01-06
38 Demi Nilsson 2020-01-08
39 Alias_1175 2020-01-08
40 Marie Fransson 2020-01-09
41 judith-maria blomsterberg 2020-01-12
42 Iben West 2020-01-12
43 Alias_4624 2020-01-12
44 Mirjam Blidö 2020-01-12
45 Martin Hogsjö 2020-01-12
46 Pernilla Pettersson 2020-01-12
47 Runa Falkman 2020-01-13
48 Peter Falkman 2020-01-13
49 Kerstin Mårtensson 2020-01-13
50 Jan Mårtensson 2020-01-13
51 Alias_4673 2020-01-17
52 Jeanette Nilsson 2020-01-18
53 Mimmi Barmark 2020-01-18
54 Claes Levin 2020-01-18
55 Johan Nordfält 2020-01-19 Eslöv ska bli fossilfritt. Rösta för att Eslöv blir klimatneutralt också!
56 Berit Restad 2020-01-21
57 Esbjörn Jonsson 2020-01-21
58 Alias_2553 2020-01-21
59 Alias_1768 2020-01-21
60 Christer Johansson 2020-01-21
61 Christina Olofsson Lefèvre 2020-01-21
62 Mariann Andersson 2020-01-22
63 Tina Jönsson 2020-01-25
64 Pentti Konttila 2020-01-26
65 Arne Olsson 2020-01-26
66 Alias_1669 2020-01-26
67 Isa Hilldetun 2020-01-27
68 Frida Månsson 2020-01-27
69 Inger Persson 2020-01-27 Vi måste ta klimatfrågorna på allvar!
70 Alias_4730 2020-01-31
71 Maja Davis 2020-01-31
72 Harriet Johnsdotter 2020-02-01 Harriet Johnsdotter
73 Jörgen Nilsson 2020-02-07
74 Corinna Krüssenberg 2020-02-12
75 Gösta Carlholm 2020-02-13
76 Johannes Eriksson 2020-02-18
77 Jonny Andersson 2020-02-25
78 Stella Irskog 2020-02-25
79 Hanna Konneus 2020-02-25
80 Alias_4784 2020-02-25
81 Adam Szabo 2020-02-25
82 Alias_4790 2020-02-25
83 Alias_4793 2020-02-25
84 Alias_4796 2020-02-25
85 Bryndis Stjerna 2020-02-25
86 Alias_4808 2020-02-27
87 Jenny Bengtsson 2020-02-28
88 Laila Grönvall 2020-02-28
89 Tore Pålsson 2020-02-28 Bra förslag.
90 Solveig Johansson 2020-02-28
91 Alias_4830 2020-03-02
92 Leonie Van Der Knaap 2020-03-11

Kommentarer

Information

Status

Avslutad

Förslagsställare

Emma Ådahl

Startdatum

2019-12-17

Slutdatum

2020-03-17

Målgrupp

Bygga, bo och miljö

Signaturer

92 onlineunderskrifter