E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Belysning av Hällans Basket- och fotbollsplan

Sammanfattning

Vid den nybyggda lekplatsen på Hällan finns det en asfalterad basket- och fotbollsplan som används flitigt av stadens barn och ungdomar under vår-, sommar- och höstsäsongen.
Här utförs spontanidrott i en mängd olika former från morgon till kväll.
Det som begränsar användningen är inte det kalla vädret utan snarare mörkret som infinner sig tidigare på vintern.

Beskrivning

Skulle man inte kunna sätta upp en belysning av planen, kanske med en tryckknapp och en timer? Då skulle stadens medborgare kunna nyttja denna på fler av dygnets timmar.

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/174

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Ted Davidsson 2020-03-02

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Ted Davidsson

Startdatum

2020-03-02

Slutdatum

2020-06-02

Målgrupp

Bygga, bo och miljö

Signaturer

1 onlineunderskrifter