E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Åtgärder mot nedskräpning av fimpar

Sammanfattning

Det ligger fimpar överallt i Eslöv, värst är det runt centrumet. Det slängs ca 1 miljard fimpar per år i Sverige. Fimpar innehåller plast som blir till mikroplast om det hamnar i naturen. Det borde sättas upp fler askkoppar och fimpzoner med fri Wifi i Eslövs centrum.

Beskrivning

Sedan det utökade rökförbudet slängs alltmer fimpar på marken. Fimpen är skräpets värsting! Enligt ”Håll Sverige rent” slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. Det motsvarar ungefär 108 ton plast som hamnar i våra utemiljöer varje år. Cigarrettfiltret består till stor del av en slags plast, cellulosaacetat, som precis som annan plast blir till mikroplast om den hamnar i miljön. I cigarettfiltret fastnar även tobakens farliga ämnen, som kadmium. Studier visar att lakvatten från fimpar är akut giftiga för fiskar.
Även i Eslöv hittar man fimpar överallt på marken och i naturen. Värst är det inne i stan, runt torget och utanför affärerna och restaurangerna. Samtidigt lyser askoppar med sin frånvaro. Eslövs kommun borde därför sätta upp betydligt fler askkoppar och papperskorgar i Eslöv, speciellt utanför näringsställena och vid torget. I olika städer i Skåne har man genomfört nudgingprojekt för att minska nedskräpning av fimpar. I Lund har man till exempel satt upp ”Fimpomater” och i Malmö har man skapat fimpzoner med fri WiFi. Dessa åtgärder har visat sig ge bra resultat.
Enligt en beteendeanalys i Göteborg så är synlighet och tillgänglighet två viktiga faktorer för att minska nedskräpningen. Utifrån det, och de olika projekten med roliga och färgglada askkoppar, kan man dra slutsatsen att fler askkoppar i klara färger och fimpzoner med fri WiFi vore bra åtgärder även för Eslöv!

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/Fimpar

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Corinna Krüssenberg 2020-04-21
2 Mimmi Barmark 2020-04-25
3 Arne Olsson 2020-06-07
4 Stella Irskog 2020-06-08
5 Helén Lysmo 2020-06-09
6 Marna Ranåker 2020-06-10
7 Ingrid Minthon 2020-06-16
8 Christoffer Kronblad 2020-07-16
9 JOHAN HATJE 2020-07-16
10 Alias_2313 2020-07-17

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Corinna Krüssenberg

Startdatum

2020-04-21

Slutdatum

2020-07-21

Målgrupp

Bygga, bo och miljö

Signaturer

10 onlineunderskrifter