Utöka utegymmet i gyaskogen i stehag

Sammanfattning

Gyaskogen används flitigt av både bybor, kommuninvånare och turister. Nyligen har elljusspåret fräschats upp av kommunen och skogen är något vi i stehag är väldigt stolta över och gärna rekommenderar till vänner och bekanta när de är här på besök. Det utegym som finns i skogen har ett flertalet år på nacken och med detta förslag vill jag lyfta upp det till ytan och föreslå att det utökas med ytterligare flertalet träningsredskap och mer yta. Detta för att främja hälsa, välbefinnande och fysisk aktivitet. Forskning har visat på att motion och att träna hela kroppen är viktigt för vårt mående och de olika arbetsuppgifter vi tar oss an i vardagen. Det hade varit ett lyft för gyaskogen och inte minst för kommunen som har ganska få utegym varav det i stehag är ett av dem. Inflyttningen till stehag ökar också i stark takt inte minst i och med pågatågsstationen och bussförbindelsen till klippan. Stehag är helt enkelt i en expansiv fas och gyaskogen är en viktig och avgörande orsak till att många väljer att bosätta sig här i vår fina by.

Beskrivning

Utöka befintligt utegym i gyaskogen med fler träningsredskap och yta för att tillgodose framtidens behov samt främja hälsa, välmående och fysiskt aktivitet. Detta hade blivit ett stort lyft för en skog som används dagligen av både unga och gamla bybor, kommuninvånare och turister.

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/Utegymigyaskogen

Skriv under e-förslag

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.

Kommentar från handläggare(2)

Visa
Andre Krüger, 2020-11-25 11:33:34

Nämnden har tagit beslut om att utreda e-förslaget om att utöka utegymmet i Gyaskogen i Stehag. Beslutet kommer att publiceras via en länk här i en kommentar så snart protokollet är justerat.

Andre Krüger, 2020-10-27 13:18:56

Detta förslag har nu skickats upp till berörd nämnd för handläggning

Beslut

Utan bifall
2021-02-04

§ 5 MOS.2020.0998 Svar på e-förslag om att utöka utegymmet i Gyaskogen i Stehag Ärendebeskrivning Förslagsställaren har lämnat in ett e-förslag till Eslövs kommun om att utöka utegymmet i Gyaskogen i Stehag. Förslagsställaren föreslår att det befintliga utegymmet utökas med ytterligare flertalet träningsredskap och mer yta. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 november 2020, § 176 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda e-förslaget utifrån underhåll och kostnad. Beslutsunderlag  Tjänsteskrivelse. Yttrande över e-förslag om att utöka utegymmet i Gyaskogen Stehag.  Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 176, 2020 E-förslag om att utöka utegymmet i Gyaskogen i Stehag  E-förslag om att utöka utegymmet i Gyaskogen i Stehag Beredning Utegymmet är inte placerat på Eslövs kommuns mark utan drivs av byaföreningen på privat mark därför bör förslaget vändas dit. Miljö och Samhällsbyggnad ställer sig positiva till att förslagsställaren vill främja hälsa, välbefinnande och fysisk aktivitet. Beslut - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå e-förslaget om att utöka utegymmet i Gyaskogen i Stehag eftersom det inte är placerat på kommunens mark.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 JOHAN HATJE 2020-07-09
2 Helena Nilsson 2020-07-09
3 Petter Hansen 2020-07-09
4 Alias_1899 2020-07-09
5 Alias_1175 2020-07-09
6 Alias_1805 2020-07-09
7 Alias_1767 2020-07-09
8 Helen Jansson 2020-07-09
9 Alias_2165 2020-07-09
10 Alias_1914 2020-07-09
11 Sara Sandquist 2020-07-09
12 Alias_4929 2020-07-09
13 Alias_2190 2020-07-09
14 Alias_1801 2020-07-09
15 Alias_4932 2020-07-09
16 Gunilla Nordlund 2020-07-09
17 Martin Olsson 2020-07-09
18 Alias_4935 2020-07-09
19 Alias_4941 2020-07-09
20 Indigo Lennartsson 2020-07-10
21 Alias_1929 2020-07-10
22 Karolina Bengtsdotter 2020-07-10
23 Camilla Isaksson 2020-07-10
24 Jonas Hörström 2020-07-10
25 Simon Brunström 2020-07-10
26 Robert Augustsson 2020-07-10
27 Sandra Nilsson 2020-07-11
28 Alias_4968 2020-07-12
29 Stefan Elf 2020-07-12
30 Anders Jönsson 2020-07-16
31 Irina Druta 2020-07-16
32 Emelie Svensson 2020-07-16
33 Maria Buhre Sallermo 2020-07-16
34 Frida Månsson 2020-07-16
35 Lars-Bertil Andersson 2020-07-16
36 Jessica Larsson 2020-07-16
37 Alexander Svaneborn 2020-07-16
38 Mari Tornberg 2020-07-16
39 Rickard Tell 2020-07-16
40 Måns Olsson 2020-07-16
41 Lennart Forsberg 2020-07-16
42 Niklas Källander 2020-07-16
43 Alias_2228 2020-07-16
44 Alias_5001 2020-07-16
45 Kenneth Olofsson 2020-07-16
46 Marielle Reslow 2020-07-17
47 Alias_5007 2020-07-17
48 Alias_5010 2020-07-17
49 Jesper Lööf 2020-07-17
50 Tina Forsberg 2020-07-17
51 Matilda Olofsson 2020-07-17
52 Örjan Andersson 2020-07-17
53 Erica Bagge 2020-07-17
54 Åsa Friberg 2020-07-17
55 Alias_5019 2020-07-17
56 Alias_2313 2020-07-17
57 Alias_1891 2020-07-17
58 Kajsa Edström 2020-07-17
59 Jessica Nilsson 2020-07-17
60 Jesper Bagge 2020-07-17
61 Gunilla Nilsson 2020-07-17
62 Barbro Hansson 2020-07-17
63 Johanna Petersson 2020-07-17
64 Alias_4962 2020-07-18
65 Anders Segerbäck 2020-07-18
66 Elin Nilsson 2020-07-18
67 Alias_1901 2020-07-20
68 Alias_5037 2020-07-20
69 Alias_2299 2020-07-22
70 Maria Åkerlund 2020-07-22
71 Frida Amdersson 2020-07-23
72 Karl Mohlin 2020-07-23
73 Annika Lagström 2020-07-24
74 Joakim Nilsson 2020-07-31
75 Paulina Olefors 2020-07-31
76 Alias_5061 2020-07-31
77 Daniel Lorenz 2020-08-01
78 Stefan Andersson 2020-08-04
79 Kim Johansson 2020-08-14
80 Alias_5265 2020-09-03
81 Agneta Norlund 2020-09-15
82 Göran Frank 2020-09-22
83 Arne Thell 2020-09-22
84 Alias_5396 2020-09-22
85 Åsa Liljenberg 2020-09-22
86 Alias_1897 2020-10-03
87 Alias_2597 2020-10-03
88 Anna Malmberg 2020-10-03
89 Louise Andersson 2020-10-05
90 Elsa noname 2020-10-08

Kommentarer

Information

Status

Avslutad

Förslagsställare

JOHAN HATJE

Startdatum

2020-07-09

Slutdatum

2020-10-09

Målgrupp

Uppleva och göra

Signaturer

90 onlineunderskrifter