Skatepark

Sammanfattning

Vill lägga ett ord för ungdomar som vill aktivera sin fritid.

Beskrivning

Hej! Jag heter Christer och bor i Löberöd. Jag ser dagligen ungdomar som kommer på skatebord, dom kör på trottoarer och vägarna med risker som finns med det. Jag har ett förslag som jag är väldigt säker på att ungdomarna skulle uppskatta, även ungdomarnas föräldrar.
Mitt förslag är att kommunen planerar och bygger en skatepark. Plats och utrymme finns vid skolan.
Med vänlig hälsning
Christer Nordgren

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/216

Skriv under e-förslag

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.

Beslut

Utan bifall
2021-02-04

§ 4 MOS.2020.1171 E-förslag om att planera och bygga en skatepark i Löberöd Ärendebeskrivning Ett e-förslag har lämnats in som handlar om att förslagsställaren vill att kommunen planerar och bygger en skatepark i Löberöd. Förslaget har varit publicerat på kommunens hemsida i 90 dagar och samlat in 57 underskrifter och en hel del positiva kommentarer. Förslagsställaren framför i sitt förslag att han dagligen ser ungdomar på skateboard som kör på trottoarer och vägar och att det finns en risk för skador på grund av detta. Därför tycker han att kommunen bör planera och bygga en skatepark och detta skulle uppskattas av både ungdomarna och deras föräldrar. Han skriver också att det finns plats och utrymme vid Ölyckeskolan i Löberöd. Beslutsunderlag  E-förslag om att planera och bygga en skatepark i Löberöd Beredning Yrkanden Janet Andersson (S) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att utreda e-förslaget utifrån placering och kostnad. Beslut - Uppdrar till förvaltningen att utreda e-förslaget om att planera och bygga en skatepark i Löberöd utifrån placering och kostnad.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Christer Nordgren 2020-08-12
2 Alias_3461 2020-08-24
3 Roland Nilsson 2020-08-29
4 Anna Nilsson 2020-08-29
5 Malin Backstam 2020-08-29
6 Alias_3080 2020-08-29
7 Maria Fidler 2020-08-29
8 Christopher K 2020-08-29
9 Jeanette Jonasson 2020-08-29
10 Nina Lundbladh 2020-08-29
11 Alias_5190 2020-08-29
12 Tommy Nilsson 2020-08-29
13 Jonas Nilsson 2020-08-29
14 Emelie Jönsson 2020-08-29
15 Hanna Mattsson 2020-08-29
16 Alias_5202 2020-08-29
17 Felicia Lindahl 2020-08-29
18 Anna Lenander 2020-08-29
19 Alias_3149 2020-08-30
20 Eva Persson 2020-08-30
21 Henrik Larsson 2020-08-30
22 Susanne Schönström 2020-08-30
23 Helena Lenander 2020-08-30
24 Jimmy Lenander 2020-08-30
25 Bodil Lindahl 2020-08-30
26 Stefan Andersson 2020-08-30
27 Niels Barkentin 2020-08-30
28 Jan Sturesson 2020-08-31
29 Jonas Jonasson 2020-08-31
30 Alias_5265 2020-09-01
31 Kim Schönström 2020-09-01
32 Tina Barkentin 2020-09-01
33 Terese Backenheim 2020-09-01
34 Alias_5274 2020-09-01
35 Alias_1178 2020-09-01
36 Daniel Hallberg 2020-09-01
37 Julia Nilsson 2020-09-02
38 Malin Hanson 2020-09-02
39 Johanna Rydh 2020-09-03
40 Alias_5294 2020-09-03
41 Alias_5297 2020-09-03
42 Maria Zannou 2020-09-03
43 Jenny Bengtsson 2020-09-04
44 Per Olsson 2020-09-04
45 Sebastian Nexbo 2020-09-04
46 Donna Fareborg 2020-09-05
47 Marie Linander 2020-09-07
48 Eva Åkerblom 2020-09-07
49 Alias_5193 2020-09-12
50 Anton Andersson 2020-09-12
51 Fredrik Nilssons 2020-09-12
52 Helmuth Wolf 2020-09-13
53 Marie Nilsson 2020-09-14
54 Alias_5369 2020-09-15
55 Anette Lindeberg 2020-09-17
56 Tord Andersson 2020-09-17
57 Alias_5471 2020-11-11

Kommentarer

Information

Status

Avslutad

Förslagsställare

Christer Nordgren

Startdatum

2020-08-12

Slutdatum

2020-11-12

Målgrupp

Uppleva och göra

Signaturer

57 onlineunderskrifter