E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Flytt av utegym i Löberöd

Sammanfattning

Flytta utegymet ner till lekplatsen vid Löberöds IF, där finns ljus så att det går att träna även under de mörka kvällarna.
Där finns fler människor i rörelse och då ökad säkerhet, föräldrar som vänta under fotbollsträning kan lättare nyttja gymet.

Beskrivning

Det finns ett utegym i Löberöd ett förslag är att flytta gymet ner till Löberöds IF, på lekplatsens yta. Där finns ljus så att man kan använda gymet under den mörka perioden där är mycket människor i rörelse för ökad säkerhet. Föräldrar som vänta på fotbollstränande barn och ungdomar kan nyttja gymet enklare när det finns i närheten.
Man kan ju också bygga ett andra utegym. =)

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/225

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Jeanette Jonasson 2020-08-31
2 Jonas Jonasson 2020-08-31
3 Fredrik Bengtsson 2020-08-31
4 Terese Backenheim 2020-08-31
5 Kerstin Andersson 2020-08-31
6 Alias_5265 2020-09-01
7 Anna Nilsson 2020-09-01
8 Jimmy Lenander 2020-09-04
9 Helena Lenander 2020-09-04
10 Donna Fareborg 2020-09-05
11 Helmuth Wolf 2020-09-13
12 Anette Lindeberg 2020-09-17
13 Tord Andersson 2020-09-17
14 Nina Lundbladh 2020-09-17
15 Stefan Simonsson 2020-09-17
16 Alias_5369 2020-09-18
17 Rikard Andersson 2020-09-18
18 Alias_1749 2020-09-24
19 Alias_3080 2020-10-20
20 Nina Friberg 2020-10-21
21 Susanne Schönström 2020-10-29

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Jeanette Jonasson

Startdatum

2020-08-31

Slutdatum

2020-11-30

Målgrupp

Uppleva och göra

Signaturer

21 onlineunderskrifter