E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

P-platser i centrum

Sammanfattning

Det finns många outnyttjade p-platser ovanpå järnvägsviadukten på Östergatan, med infart från Lars Otterstedts väg. För att få den mer tillgänglig föreslår jag att man bygger en rundad trappa i 2 eller 3 etager, från Östergatan och upp till parkeringen. Där jag avser att trappan skall vara, finns idag bara en massa tråkiga buskar och ris. När vi nu får ett så fint torg, men mindre p-platser, kan man väl kosta på och göra en snygg trappa så våra medborgare kan njuta av det. Tyvärr är det nog så, att många inte vet om denna parkering, eller tycker att det är omständigt att ta sig runt via lars Otterstedts väg. Avståndet från parkeringen och till torget, blir ju ungefär detsamma som från Kanalgatan.

Beskrivning

Mitt förslag är att bygga en trappa i etager, bakom gamla AF, där Eslöv kommun idag har verksamheter. Trappan skulle börja precis efter där järnvägsviadukten tar slut på Östergatan och upp till parkeringen som finns oanpå viadukten. Parkeringen har infart från Lars Otterstedts väg

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/abel

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Britt-Marie Abel 2020-11-25
2 Bertil Jönsson 2020-12-12

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Britt-Marie Abel

Startdatum

2020-11-25

Slutdatum

2021-02-25

Målgrupp

Bygga, bo och miljö

Signaturer

2 onlineunderskrifter