E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Hundlatriner

Sammanfattning

Avsaknad av hundlatriner runt om / i centrum.

Beskrivning

Runt Stadsparken finns ett flertal latriner. Vid den sidan som vätter mot Kanalgatan (Trollsjögatan ?) finns en. Nästa står ett stenkast ner, i korsningen Kanalgatan/Villavägen. Ytterligare en finns på Villavägen, ett halvt kvarter ner i riktning mot Södergatan. Korsar man Södergatan på Villavägen finns där ytterligare en. Det är fyra stycken inom en radie på ett par hundra meter. Däremot finns det inte några uppe i eller omkring centrum. Jo, en, i korsningen Kanalgatan/Malmgatan och en längre ner på Kanalgatan mot Föreningstorget.

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/BM

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Britt-Marie Abel 2021-03-08

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Britt-Marie Abel

Startdatum

2021-03-08

Slutdatum

2021-06-08

Målgrupp

Bygga, bo och miljö

Signaturer

1 onlineunderskrifter