E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Har Eslövs Kommun infört aktiv porrprevention för barn, enligt de tre punkterna nedan, på platser där barn vistas som kommunen är huvudman för?

Sammanfattning

På Internet har barn enkel tillgång till miljontals gratis porrfilmer som ofta innehåller grov sexism, rasism och våld bl.a. så kallat ”strypsex”. Porrindustrins aggressiva marknadsföring når även barn som inte själva söker aktivt efter nätpornografi bl.a. genom pop-up-annonser, enkla sökord t.ex. ”xxx” och länkade filmer. Det är även vanligt att barn exponeras genom att ett annat barn visar, det sker ofta i skolan, redan i lågstadiet.

Det är vanligt att barn blir traumatiserade av det grova innehållet i nätpornografin samt att de kopierar det de lär sig i nätpornografin och även utsätter andra barn, ofta utan att förstå att det är fel.

Barnens MeToo-upprop #kidstoo, #räckupphanden och #tystiklassen innehåller åtskilliga exempel på en utbredd sexuell utsatthet bland barn i skolor

Beskrivning

Hej!

Har Eslövs Kommun infört aktiv porrprevention för barn, enligt de tre punkterna nedan, på platser där barn vistas som kommunen är huvudman för?

På Internet har barn enkel tillgång till miljontals gratis porrfilmer som ofta innehåller grov sexism, rasism och våld bl.a. så kallat ”strypsex”. Porrindustrins aggressiva marknadsföring når även barn som inte själva söker aktivt efter nätpornografi bl.a. genom pop-up-annonser, enkla sökord t.ex. ”xxx” och länkade filmer. Det är även vanligt att barn exponeras genom att ett annat barn visar, det sker ofta i skolan, redan i lågstadiet. Läkare, psykologer, gynekologer och kriminologer m.fl. vittnar från sitt dagliga arbete med barn om hur nätpornografin genererar en eskalerande fysisk och psykisk hälsokris bland barn. Det är vanligt att barn blir traumatiserade av det grova innehållet i nätpornografin samt att de kopierar det de lär sig i nätpornografin och även utsätter andra barn, ofta utan att förstå att det är fel. Polisen, NOAs, egen kartläggning* visar att skolan är den plats där flest flickor utsätts för sexuella trakasserier utanför hemmet.

Barnens MeToo-upprop #kidstoo, #räckupphanden och #tystiklassen innehåller åtskilliga exempel på en utbredd sexuell utsatthet bland barn i skolor. Många tjejer berättar hur killar exponerar dem för nätpornografi mot deras vilja när lärare inte ser, att de trakasseras med referenser från porrfilmer och att de utsätts fysiskt för porrinspirerade övergrepp i skolan. Kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg, Per Svensson, meddelar att ett tiotal incidenter har rapporterats per år där killar tvångsvisar nätpornografi för tjejer i skolan och att mörkertalet är stort, något som även rapporteras runt om i landet.

Som kommuninvånare förväntar vi oss att förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i kommunens regi där barn vistas ska vara vara en porrfri zon. För att porrfria zoner ska bli realitet är det nödvändigt att kommunen inför aktiv porrprevention genom följande punkter:

● Installera porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter och wi-fi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman.
● Inför porrfri policy om att det inte är acceptabelt att spela upp nätpornografi varken via kommunens nätverk, kommunens digitala enheter eller privat teknisk utrustning som t.ex. privat smartphone på de verksamheter som kommunen är huvudman för där barn vistas.
Nedan följer:

1. Argument för porrfria zoner i kommunens allmänna miljöer
2. Källor och referat om att det är olagligt att exponera barn för pornografi
3. Myter och fakta om teknisk lösning som begränsar kontaktytan, s.k. ”porrfilter”

Vi hoppas på ett gott samarbete och att vi tillsammans kan göra de allmänna platser som kommunen ansvarar för till porrfria zoner för barn. Vi ser fram emot ert svar!

Vänligen, Rebecka och Joakim Sahrling
1. Argument för porrfria zoner i kommunens allmänna miljöer

● Porrfria zoner har ett starkt normbildande signalvärde, likt samtyckeslagen, sexköpslagen samt åldersgräns på alkohol och tobak.

● Porrfria zoner begränsar risken att exponeras för nätpornografi, framför allt ofrivillig exponering, samt rustar och stärker elevernas kritiska tänkande gällande nätpornografi.

● Kommunens verksamhet ska stå för antivåld, antirasism, jämställdhet och allas lika värde - alltså motsatsen till den vanliga nätpornografin på samtliga punkter.

● Det är även olagligt att exponera barn för våld, mer om det nedan.

2. Källor och referat om att det är olagligt att exponera barn för nätpornografi

● Barnkonventionen blev lag i Sverige 1 januari 2020. Barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen kräver att vuxna ger barn det skydd från våld som barn har rätt till. ”Konventionsstaterna skall uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda barnet mot information och material som är till skada för barnets välfärd, med beaktande av bestämmelserna i artiklarna 13 och 18.” (artikel 17e, unicef.se/barnkonventionen)

Porrfilter/teknisk lösning är en viktig åtgärd för att förebygga att barns välfärd skadas av information och material som är skadliga för barn, till exempel den vanliga nätpornografin.

● Porrbilder får inte sättas upp på allmänna platser som till exempel på anslagstavlor. Den som gör det kan dömas till böter eller fängelse. (Om brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 11)

Digitala bilder och filmer med pornografi på skärmar genererar samma negativa effekter på barn som printade pornografiska bilder.

● Porrfilmer får inte visas på TV vid tidpunkter då barn brukar titta. (Radio och Tv-lag (2010:696), kapitel 5 paragraf 2)

Nätporren finns alltid tillgänglig för barn på internet, dygnet runt, alltså även på tidpunkter då barn brukar titta.

● Porr får inte innehålla bilder av barn. Den som gör, tittar på, sprider, säljer, ger bort eller gör det möjligt för någon att få tag på barnpornografiska bilder gör något olagligt. Som barn räknas enligt lagen den som är under 18 år. (Brottsbalken, kapitel 6 sexualbrott paragraf 10)

Många porrsajter saknar åldersverifiering på de som medverkar i porrfilmerna. Ett flertal barn har identifierats i filmer bl.a. på Pornhub, en av världens mest populära porrsajter. Det förekommer alltså dokumenterade sexuella övergrepp på barn, s.k. ”barnporr, även bland s.k. ”vuxenporr” på de vanliga porrsajterna.

● Man får inte sprida porr som visar sexuellt våld eller tvång där någon till exempel riskerar att skadas. (Brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 10 c)

Forskning visar att 89.8% av alla scener i nätpornografin innehöll fysisk aggression** som bland annat slag, stryptag, ”ass-to-mouth” och ”gagging”. När journalist och författare Katarina Wennstam gjorde research bland den vanliga nätporren på de stora porrsajterna fann hon mycket grovt våld, hon skriver bl.a. ”Jag har inte alltid varit säker på att hon kommer att överleva tills filmen är slut.”***

3. Myter och fakta om porrfilter/teknisk lösning

Myt: Porrfitler/teknisk lösning tar alltid bort HBTQI-information och sexualupplysningsidor.
Fakta: Det är enkelt att kontrollera att ett porrfilter/teknisk lösning inte tar bort sidor med sexualupplysning och HBTQI-information t.ex. umo.se, rfsu.se, rfsl.se och snaf.se. Det går att korrigera om en viss webbsida skulle tas bort av misstag.

Myt: Porrfilter/teknisk lösning är kontraproduktivt på grund av att samtalen skulle utebli. Fakta: Forskning från Uppsala universitet**** visar att nästan inga av barnen i studien hade pratat med en vuxen om pornografi någon gång. Alltså, samtalen uteblir oftast oavsett om det finns porrfilter/teknisk lösning eller ej - om inte vuxna initierar samtalen. Därför är det viktigt att all porrprevention innhåller en helhetslösning som både begränsar tillgången och att barnen får ta del av åldersanpassade regelbunden porrkritisk undervisning och porrkritiska samtal.

Myt: Porrfilter/teknisk lösning fungerar inte
Fakta: Porrfilter har en betydande effekt, framför allt risken för ofrivillig exponering särskilt bland de yngre barnen. Exempelvis stoppades 10.200 sökningar på pornografiska webbsidor i Karlstads kommunkoncerns nätverk under april 2020. Vad är definitionen på att ”fungera”? Om definitionen av ”fungera” är = ”100% effekt” är det mycket i kommunens verksamhet som inte ”fungerar” men som ändå används på grund av att det har en betydande effekt. Det finns inget porrfilter/teknisk lösning som är 100% vattentätt precis som det inte finns något dörrlås, brandvarnare eller Systembolag som är 100% vattentätt. Dörrlås kan brytas upp, brandvarnare kan gå sönder och det går att be en person över 18 år att köpa ut alkohol. Den som vill ta sig runt ett porrfilter kommer alltid kunna göra det, men samhället begränsar olika saker som är skadliga för barn så gott det går. Porrfilter/teknisk lösning har även ett viktigt normbildande signalvärde. Det finns olika porrfilter/tekniska lösningar som har mer eller mindre effekt, därför är det viktigt att testa valt alternativ regelbundet och att kombinera porrfilter/teknisk lösning med porrfri policy, åldersanpassad regelbunden porrkritisk undervisning och porrkritiska samtal. Kontakta Sveriges Kommuner och Regioner för vägledning om val av porrfilter/teknisk lösning.

Källor:
*https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/lagesbild-over-sexuella-ofredanden.pdf **http://unizon.se/engagera-dig/resurser-och-material/10-sammanfattande-punkter-fran-forskningen-om-porr-och ***https://www.expressen.se/kultur/qs/sa-radikaliseras-man-av-valdsporren/ ****Magdalena Mattebo, Uppsala universitet, 2016

Mer information:
Det här dokumentet är framtaget av barnrättsorganisationen Porrfri Barndom i november 2018. För mer information om barns ofrivilliga exponering för nätpornografi, barns porrkonsumtion och dess hälsokonsekvenser för barn samt referenser till ovan vänligen besök: https://www.porrfribarndom.se/

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/263

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Rebecka Sahrling 2021-03-08
2 Alias_5494 2021-03-08
3 Malin Fernvall 2021-03-08
4 Halle Rabiei 2021-03-08
5 Carina Ärlebring 2021-03-08
6 Sara Lundström 2021-03-08
7 Petra Andersson 2021-03-08
8 Anna Åström 2021-03-08
9 Alias_5564 2021-03-08
10 joakim sahrling 2021-03-08
11 Alias_5594 2021-03-08
12 Caroline Friestad 2021-03-09
13 Emma Ådahl 2021-03-09
14 Alias_5127 2021-03-09
15 Ida Persson 2021-03-09
16 Elisabet Åkerman 2021-03-09
17 Alias_5618 2021-03-09
18 Hans meerveld 2021-03-09
19 Rosie Santamaria 2021-03-09
20 Péter Blénessy 2021-03-09
21 Åsa Lindahl 2021-03-10
22 Maria Nyman 2021-03-10
23 Mikael Persson 2021-03-10
24 Nurije noname 2021-03-11
25 Arber noname 2021-03-11
26 Daniel Carlsson 2021-03-11
27 Alias_5579 2021-03-11
28 Petra Jönsson 2021-03-11
29 Alias_5657 2021-03-11
30 Wida Adlouni 2021-03-15
31 Marie Ermanbriks 2021-03-24
32 Alias_5882 2021-03-26
33 Edith Blénessy 2021-03-26
34 Alias_6056 2021-04-24
35 Sara Björck 2021-04-24
36 Alias_6074 2021-04-29
37 Alias_6077 2021-04-30
38 Mimmi Barmark 2021-05-29
39 Emelie Horvat 2021-06-03
40 Mia Josephsson 2021-06-07

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Rebecka Sahrling

Startdatum

2021-03-08

Slutdatum

2021-06-08

Målgrupp

Utbildning och barnomsorg

Signaturer

40 onlineunderskrifter