E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Fler papperskorgar med lock!

Sammanfattning

Vi har konstaterat en ökad nedskräpning i centrum. En del av skräpet sprids av fåglar som river upp sopor ur de befintliga papperskorgarna. Förslag till åtgärd: Fler papperskorgar och de ska ha lock som hindrar att skräpet dras upp av djur.

Beskrivning

Mycket skräp och sopor i form av engångsmaterial, plast, etc ligger utspritt längs med gatorna i centrala Eslöv, - Kanalgatan är ett skräckexempel. Förslag till åtgärd: Fler papperskorgar med lock som hindrar fåglar att riva upp sopor. Tätare tömning av papperskorgarna. Informationskampanj till allmänheten om vikten av att placera avfallet i papperskorgar. Information till fastighetsägare att de tillser att de har tillräckligt många sopkärl så dessa inte blir överfulla, ( vilket bidrar till att sopor flyger iväg med vinden)

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/284

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Alias_6059 2021-07-30
2 Alias_6291 2021-10-14
3 Sofia Dahlgren 2021-10-17

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Alias_6059

Startdatum

2021-07-30

Slutdatum

2021-10-30

Målgrupp

Bygga, bo och miljö

Signaturer

3 onlineunderskrifter