E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Stopp för biltrafik på nya cykelvägen Örtofta-Lilla Harrie

Sammanfattning

Nya bommar, som endast cyklister, gående och ridande kan passera,, bör sättas upp där Väggarpsvägen mynnar i den nya gång- och cykelvägen Lilla Harrie-Örtofta, eventuellt också där GC-vägen börjar i Örtofta och Lilla Harrie.

Beskrivning

Sedan någon månad är den nya gång-, rid- och cykelvägen Lilla Harrie-Örtofta öppen.
Vägen är populär för cykelpendlare, cykelmotionärer, gående med eller utan hund, och för ridande.
Dock förekommer det frekvent biltrafik på cykelvägen.
Senast igår (7/1 2018) drog en bil i hög fart ned för Väggarpsvägen och svängde höger på cykelvägen mot Lilla Harrie.
För att förhindra biltrafik - och risk för olyckor med gående, ridande och cyklister på cykelvägen - bör bommar, som endast gör att cyklister, gående och ridande kan passera, placeras på vardera sidan där Väggarpsvägen slutar i den nya cykelvägen, en bom mot Örtofta, en bom mot Lilla Harrie.
Möjligen behövs också bommar, som förhindrar biltrafik, även där cykelvägen börjar i Lilla Harrie och någonstans före den nya bron över Bråån i Örtofta.
Med vänlig hälsning
Lasse Holmström
Väggarp

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/29

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Lasse Holmström 2018-01-17
2 Ida Hall 2018-01-18
3 Roger Jönsson 2018-01-18
4 Aina Bengtsson 2018-01-20
5 Alias_1300 2018-01-22
6 Håkan Svensson-Sixbo 2018-01-22
7 Daniel Persson 2018-01-22
8 Alias_1301 2018-01-22
9 Markus Svensson 2018-01-22
10 Anna Sönnberger 2018-01-22
11 Alias_1305 2018-01-22
12 Jimmy Edlund 2018-01-22
13 Anne Hansson 2018-01-22
14 Samuel Estenlund 2018-01-22
15 Robert Hansson 2018-01-22
16 Alias_1311 2018-01-22
17 Roger Lindström 2018-01-23
18 Svante Lennerstedt 2018-01-23
19 Alias_1316 2018-01-24
20 Alias_1317 2018-01-24
21 Alias_1318 2018-01-24
22 Bertil Jönsson 2018-01-26
23 Johan Widén 2018-01-27
24 Peter Olin 2018-02-02
25 Therese Sandberg 2018-02-03
26 Michael Matz 2018-02-21
27 Alias_1527 2018-03-01
28 Ylva Gislén 2018-03-14

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Lasse Holmström

Startdatum

2018-01-17

Slutdatum

2018-04-17

Målgrupp

Trafik och resor

Signaturer

28 onlineunderskrifter