E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

”Vägvisare” på Stora Torg

Sammanfattning

Jag tycker att vi behöver en vägvisare på vårt fina torg. Den kunde visa till Eslövs stadsmuseum, Eslövs stadsbibliotek, Eslövs stadshus, Eslövs kulturskola, Eslövs järnvägsstation, Eslövs busstation t ex.

Beskrivning

Jag tänker mig en vanlig pelare i äldre stil med olika pilar och namn. För övrigt se sammanfattning.

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/315

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Harriet Johnsdotter 2021-10-13
2 margaretha svensson 2021-11-09
3 Eva Enochsson 2021-11-17
4 Alias_6567 2021-11-17 Ann-Charlotte Pettersson
5 Pernilla Pettersson 2021-11-17
6 Alias_6570 2021-11-17 Tycker det är ett mycket bra förslag!
Så många platser som det går
7 Alias_6576 2021-11-17 Bra ide eftersom det är lite utspritt
8 Nicklas Hallenborg 2021-11-17
9 Pia Borggren 2021-11-17
10 Carina Rasmussen 2021-11-17
11 Lars Anderson 2021-11-17
12 Alias_6711 2021-12-05
13 Bengt Svensson 2021-12-11
14 Tina Löfström 2021-12-11
15 Thomas Berseus 2021-12-11
16 Ann-Britt Wall Berse’us 2021-12-11 Utmärkt förslag som jag stödjer.
Ann-Britt Wall Berse’us
17 Åsa Nilsson 2021-12-11
18 Alias_1994 2021-12-11
19 Christos Tziolas 2021-12-11
20 Mats Håkansson 2021-12-11
21 Lena Narling 2021-12-12
22 Britt-Marie Hansson 2021-12-12 Britt-Marie Hansson
23 Johnny Strömberg 2021-12-13
24 Pia Tapper 2021-12-13
25 Lisbeth Klang 2021-12-13
26 Ulla Månsson 2021-12-13
27 Erik Almare 2021-12-14
28 Yvonne Bengtsson 2021-12-14 Yvonne Bengtsson
29 Karin Sjögren 2021-12-14
30 Thomas Pilbecker 2021-12-14 Mycket bra förslag. Jag tänker mig precis som förslagställaren pilar med namn, kanske kan man lägga till avstånd till respektive plats också?
31 Christina Andersson 2021-12-15
32 Jessica Larsson 2021-12-17
33 Lasse Holmström 2021-12-23

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Harriet Johnsdotter

Startdatum

2021-10-13

Slutdatum

2022-01-13

Målgrupp

Bygga, bo och miljö

Signaturer

33 onlineunderskrifter