E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Skyddsnät för barnen

Sammanfattning

Det behövs skyddsnät vid Trollsjöparkens Discgolf bana för barnen.

Beskrivning

Hål 9 på discgolf banan i Trollsjön behövs ett skyddsnät anslutning till lekplatsen närmast hålet. För att förhindra att discar flyger in på lekplatsen och träffar barn och vuxna som står där. Då det är enkelt för en disc att studsa på ett träd och ändra sin riktning.

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/318

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Christoffer Kronblad 2021-10-18
2 Sebastian Kronblad 2021-10-18
3 Caroline Lindelöw 2021-11-08
4 Henrik Rink 2022-01-11
5 Andreas Robinsson 2022-01-13
6 Therese Sandberg 2022-01-17

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Christoffer Kronblad

Startdatum

2021-10-18

Slutdatum

2022-01-18

Målgrupp

Uppleva och göra

Signaturer

6 onlineunderskrifter