Anlägg ängar på Eslövs grönytor

Sammanfattning

Urbana ängar gynnar den biologiska mångfalden och kan bidra till Sveriges miljömål 'Ett rikt växt- och djurliv'. De kan även spara resurser för kommunen eftersom de kräver mindre skötsel än vanliga gräsmattor och kan öka rekreationsvärdet på ytor som idag inte används mycket. Eslöv har många ytor som idag består av klippt gräs men som inte utnyttjas och därför istället skulle kunna göras om till ängar.

Beskrivning

Det är numera allmänt känt att den biologiska mångfalden världen över minskar drastiskt. Detta har bl.a. lett till Sveriges miljömål Ett rikt växt- och djurliv. I Sverige är nästan 22% av de 4 746 bedömda arterna rödlistade och en stor andel av dessa förekommer främst i jordbrukslandskap. Eslöv är omgivet av jordbruksmark och skulle därmed kunna göra mycket för att bidra till att miljömålet uppnås. Att anlägga ängar på grönytor i kommunen kan bidra till att skapa habitat till många arter och därmed stärka deras chanser till överlevnad. Dessutom bidrar det till lägre kostnader och vackra utemiljöer.

Urbana ängar har många värden i sig. De bidrar till ökade estetiska, ekologiska och pedagogiska värden samt minskade driftkostnader. För att vidare höja rekreationsvärdet kan man sätta upp informationsskyltar om ängar och biologisk mångfald, använda ängarna i utbildning och/eller införa stadsvandringar längs ängarna. Man kan också klippa smala stråk i ängarna för att uppmuntra utforskandet.

Det finns många grönytor i Eslöv som inte används i hög grad och därmed inte har så stort rekreationsvärde. Exempel på sådana ytor är gräsmattorna runt kommunhuset, parken Gröna Torg, gräsytan vid slutet av Fågelsångsvägen och många vägrenar (t.ex. längs med Lantmannavägen och norra delen av Smålandsvägen). Troligtvis finns det även många liknande ytor i andra tätorter i Eslövs Kommun. Dessa hade kunnat anläggas helt eller delvis med äng. För bäst nytta bör man överväga konnektiviteten mellan de områden som anläggs så arter kan spridas däremellan och därmed ha ökade chanser för överlevnad. Detta kan underlättas genom att smala stråk eller öar av ängsyta anläggs för att binda samman större områden.

I Uppsala och Göteborg har man uppskattat att skötselkostnaden mer än halveras för ängar jämfört med bruksgräsmattor. Själva anläggningen kan däremot bli kostsam, men denna investering kommer att sparas in på sikt.

Mer information finns i bifogade dokument.

Bifogade filer

document Anlägga ängar på Eslövs grönytor.pdf Ladda ner
document Slutrapport_WRL_2016-25_Att-anlägga-urbana-artrika-ängsmarker.pdf Ladda ner

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/321

Skriv under e-förslag

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Sofia Dahlgren 2021-10-18
2 Christoffer Hurtig Åkerberg 2021-10-18
3 Alias_3080 2021-11-09
4 margaretha svensson 2021-11-09
5 Mirjam Blidö 2021-11-09
6 Therese Paulsson 2021-11-09
7 Jenny Bengtsson 2021-11-09 En så enkelt genomförd grönt projekt, med så många vinster, hoppas jag går igenom. Att Eslöv åtminstone ser till att göra detta möjligt på några platser. Se också över ifall det går att göra tillsammans med Naturskyddsförening, byaråd/hembygdsföreningar etc.? Fler tripleHelix-lösningar tror jag på. För närvarande har kommunen underentreprenörer som klipper gräset och de tar oftast inte ens upp kastat skräp innan de kör över gräsmattan.
8 Alias_2162 2021-11-14 Skulle vara underbart med lite mer blommor/ ängar och mindre trista gräsmattor. Gräsmattor är nåt av det tråkigaste, fulaste och mest oinspirerande som finns i utemiljön. Våra barn och insekter förtjänar nåt mer stimulerande och finare än stora menlösa monokulturer som tar kål på både djurliv och kreativitet.
9 Tore Pålsson 2021-11-17 Stöttar förslaget, anlägger själv i min trädgård.
10 Lars Anderson 2021-11-17
11 Ewa Laczo 2021-11-21
12 Mariann Andersson 2021-12-06
13 Åsa Nilsson 2021-12-11
14 Per Johansson 2022-01-11 Det finns bra ytor i Marieholm med.
15 Filip Mårtensson 2022-01-11
16 Ann-Louis Jönsson 2022-01-11
17 Gustaf Hultquist 2022-01-11
18 Henrik Rink 2022-01-11
19 Alias_1175 2022-01-11
20 Thomas Pilbecker 2022-01-11 Mycket bra. Bin, humlor och andra pollinerare och kryp får en god chans och man slipper lägga både tid och energi på gräsklippning. Win-win.
21 Alias_6891 2022-01-11
22 Mi Dahlsted 2022-01-11
23 Alias_6897 2022-01-11
24 Birgitta Gustafsson 2022-01-11
25 Kristoffer Höyer 2022-01-11
26 Karin Arnesson 2022-01-11
27 Mari Tornberg 2022-01-11
28 Alias_2116 2022-01-12 Jättebra förslag!

Borde varit självklart för kommunen att införa utan e-förslag!!!
29 Staffan Svedberg 2022-01-12
30 Besarta Shabanaj 2022-01-12 BSh
31 Ingela Hurtig 2022-01-12 Mycket konstruktivt och miljöriktigt tänkt!
32 Alias_6924 2022-01-12
33 Emelie Nilsson 2022-01-13 Ett bra förslag som jag själv tänkt på i ett par år, så det är välkommet!
34 Laila Petrovic 2022-01-13
35 Andreas Robinsson 2022-01-13
36 Alias_6939 2022-01-13
37 Alias_6942 2022-01-13
38 Alexandra Nikoleris 2022-01-13
39 Mirjam Mitternacht 2022-01-13
40 Emma Johansson 2022-01-13
41 Åsa Andersson 2022-01-13
42 Alias_6948 2022-01-13
43 Klas Holger Jönsson 2022-01-15
44 Bertil Jönsson 2022-01-15
45 Karin Lundqvist 2022-01-15 Utmärkt förslag!
46 Alias_6969 2022-01-16
47 Therese Sandberg 2022-01-17
48 Alias_6972 2022-01-17
49 Alias_6975 2022-01-17 Jag tycker detta är viktigt!
50 Jenny Hurtig 2022-01-17
51 Maria Sjörin 2022-01-17
52 Evy Malmgren 2022-01-17
53 Lasse Holmström 2022-01-17
54 Alias_6999 2022-01-18
55 Anna Hallbom 2022-01-18 För bin och humlors överlevnad! Sen också min egen trivsel på sidan av.
Glöm inte att kanske sätta upp skyltar vid ängområdena om att det är ett projekt för den biologiska mångfalden, med lite info om hur dess positiva effekter är.
56 Katja Sjögren 2022-01-18

Kommentarer

Sara Tellin - 2022-03-02 14:15
document Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 26, 2022.pdf Ladda ner
Sara Tellin - 2022-05-05 08:30
document Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 65, 2022 Utredning.pdf Ladda ner
Information

Status

Avslutad

Förslagsställare

Sofia Dahlgren

Startdatum

2021-10-18

Slutdatum

2022-01-18

Målgrupp

Bygga, bo och miljö

Signaturer

56 onlineunderskrifter