Återvinningsstation i Hurva

Sammanfattning

I september 2021 drogs Hurva återvinningsstation in. Hurva står därmed utan återvinningsstation. De boende hänvisas till Löberöd och Gårdstånga.

Sammantaget gör konsekvenserna av den indragna återvinningsstationen att Hurva by kan bli en mindre attraktiv by att bosätta sig i eller att bo kvar i. Den indragna samhällsservicen pekar ut och exkluderar vissa grupper i samhället och försvårar för dem att på lika villkor bo i alla delar av Eslövs kommun. Beslutet verkar också negativt på miljön.

Därför föreslår jag att man snarast återinför en återvinningsstation i Hurva.

Beskrivning

I september 2021 drogs Hurva återvinningsstation in. Hurva står därmed utan återvinningsstation. De boende hänvisas till Löberöd och Gårdstånga.

För alla de alternativa återvinningsstationer som erbjuds krävs transport med bil. Ur miljösynpunkt är detta en mycket dålig lösning. Nu ska varje individ eller familj som behöver komma till en återvinningsstation köra bil och om man tidigare kört bil inom byn till återvinningsstationen i Hurva ska nu denna sträcka mångdubblas. Närmaste återvinningsstation man hänvisar till ligger ca 7 km ifrån Hurva. Beslutet med den indragna återvinningsstationen går sålunda stick i stäv med global, nationell och kommunal strävan att dra ner på utsläppen.

Alla de boende i Hurva har inte heller bil eller körkort. Kommunala transportmedel erbjuder få möjligheter att ta sig till återvinningsstation på annan plats före/efter kontorstider och under helgerna erbjuds inga kommunala transportmedel till de platser man hänvisar till. Också äldre kan drabbas hårt av detta, då det kan innebära en stor ansträngning att behöva ta sig långa sträckor med kommunala transportmedel eller med bil – om man har sådan – för att återvinna material. Därmed drabbas och exkluderas vissa utpekade grupper i samhället. Det blir genast lite svårare för dessa grupper att bo kvar och att bosätta sig i Hurva.

Om man inte har bil ska bilpooler och andra alternativa servicefunktioner från privata initiativ organiseras eller anlitas. Ansvaret för fungerande återvinning har sålunda lagts över på de boende och på individen.

Hurva må vara en liten by, men även boende i Eslöv kommuns byar, såsom i Hurva, betalar kommunal skatt och har därför rätt att åtnjuta en fungerande samhällsservice. En indragen återvinningsstation innebär i detta fall att man går från 100 % till 0 % av service i fallet om återvinningsstation. En liten bys invånare såras alltså svårt av indragen service, till skillnad från boende i centralorten, där andra alternativ finns att tillgå om ett av dem dras in.

Beslutet går dessutom i klinch med ett av de huvudmål som Eslövs kommun satt upp för Hurva by i Eslöv 2035 – förslag till översiktsplan för Eslövs kommun; samrådshandling december 2016:

”Utveckla hållplatsområdet till en attraktiv, trygg och tillgänglig plats.”

Man vill i samma förslag till översiktsplan utöver detta att orten ska ”behålla och öka sitt invånarantal” och man önskar ”fler hustyper och upplåtelseformer […] för att bostadsbeståndet ska bli mer varierat”, det vill säga man önskar därmed att det i framtiden ska finnas en blandad befolkning i Hurva. Då måste det också finnas en god samhällsservice som gör detta möjligt. En av dessa parametrar är ett fungerande sopsorteringssystem.

Sammantaget gör konsekvenserna av den indragna återvinningsstationen att Hurva by kan bli en mindre attraktiv by att bosätta sig i eller att bo kvar i. Den indragna samhällsservicen pekar ut och exkluderar vissa grupper i samhället och försvårar för dem att på lika villkor bo i alla delar av Eslövs kommun. Beslutet verkar också negativt på miljön.

Därför föreslår jag att man snarast återinför en återvinningsstation i Hurva.

Föreslagna platser (se även placering på bifogad karta), i preferensordning är:

1. Pendlarparkering på Tunnbindarvägen i Hurva. Platsen är centralt belägen, vilket ökar tillgänglighetsaspekten och verkar positivt på miljön. Platsen är samtidigt dold för direkt insyn för de flesta boende. Parkeringen är sällan fullsatt och en del av denna kan därför avsättas till återvinningsstation.

2. Äspinge 530 (Svevia): Här annonserar man för närvarande om uthyrning av uppställningsyta. Telefonnummer för att komma i kontakt för att hyra uppställningsplats: 0771-40 46 40. Platsen skulle innebära att återvinningen blir mindre synlig, vilket ur ett estetiskt perspektiv är välgörande för byn, men detta ökar samtidigt sträckan till återvinningen och för att ta sig dit måste man ta sig fram i uppförsbacke.

3. Annat/andra alternativ från kommunen som dock först bör diskuteras i samråd med bybor genom Hurva byförening som representant för byn. Detta för att se till att placeringen både blir praktisk och estetiskt oproblematisk ur byinvånarperspektiv.


Bifogade filer

document Karta Hurva_möjliga positioner för återvinningsstation 2021.png Ladda ner

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/327

Skriv under e-förslag

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Anna Nyman 2021-11-17
2 Marcus Christensen 2021-11-17
3 Alias_3080 2021-11-17
4 Alias_3212 2021-11-17 Jag skriver under detta förslag att vi åter ska få en återvinningsstation i Hurva!
5 Jeanette Renström Björkdahl 2021-11-17
6 Alias_6549 2021-11-17
7 Alias_6552 2021-11-17
8 Ingvar Sjögren 2021-11-17
9 Elisabeth Bergenäs 2021-11-17
10 Anna Månsson 2021-11-17
11 Jonas Nilsson 2021-11-17
12 Per Wigforss 2021-11-17
13 Michael Boysen 2021-11-17 Självklart bör vi ha en Återvinningsstation i Hurva
Behöver nog inte börja tala om miljövänligt att alla hushåll skall börja köra runt med detta i sina bilar och ha fördyrade miljöovänliga drivmedelskostnader för att hålla rent i Hurva, som dessutom blkev kårad som en av de absolut mest välskötta stationer.
14 Olof Olsson 2021-11-17
15 Manoj Puthia 2021-11-17
16 Anders Östman 2021-11-17
17 Anette Josefsson 2021-11-17 Jag önskar få tillbaka återvinningen till Hurva.
18 Joakim Palmqvist 2021-11-17
19 Mattias Ställborn 2021-11-18
20 Alias_6606 2021-11-18 Gun-Britt Månsson
21 Susanne Nilsson 2021-11-18
22 My Persson 2021-11-18
23 Therese Pålsson 2021-11-19 Therese Pålsson
Christopher Dominique
24 Martin Klang 2021-11-19
25 Ulf Rud-olson 2021-11-21
26 Gisela Olsson 2021-11-21
27 Mick Schmücker Holm 2021-11-21
28 Charlotta Titer Tammo 2021-11-21
29 Martin Toftevall 2021-11-23
30 Hanna-Karin Toftevall 2021-11-24
31 Åsa Cannerheim Petrin 2021-11-25
32 Anders Bylund 2021-11-26
33 Alias_6705 2021-12-01 Rolf Karlsson
34 Micaela Gomez 2021-12-01
35 Göran Månsson 2021-12-01
36 Gun-Britt Månsson 2021-12-01
37 Åke Månsson 2021-12-02
38 Lisa Daniel 2021-12-02
39 Alias_4175 2021-12-07
40 Jorge Diaz 2021-12-08
41 Lise-Lott Karlsson 2021-12-10
42 Thomas Pilbecker 2021-12-14 Bra förslag. Det är osnyggt ur flera olika aspekter att bara stänga ner en miljöstation utan att se på alternativ.
43 Ann-Charlotte Thysell 2021-12-27
44 Alias_4585 2021-12-27
45 Alias_3410 2021-12-27
46 Hanna Eliasson 2021-12-28
47 Urszula Kolasinska 2021-12-28
48 Nina Plogmaker 2021-12-28
49 Jeanett Magnusson 2021-12-28
50 Pär Renström 2021-12-28
51 Anette Nilsson Gunder 2021-12-28
52 Lotta Fisk 2021-12-28
53 Marna Ranåker 2021-12-28
54 Leif Fisk 2021-12-28
55 Dan Nasomfan Bindel 2021-12-28
56 Therése Rosqvist 2021-12-28
57 Maria Wiking 2021-12-28
58 Anders Wiking 2021-12-28
59 Elisabeth Gustafsson 2021-12-28
60 Niclas Rönnemyr 2021-12-28 Kanske skall fråga invånarna innan man tar bort saker som faktiskt folk i byn använder.
61 Alias_6861 2021-12-28 Nr 1
62 Alias_3107 2021-12-29
63 Andrée Rosqvist 2021-12-29
64 Alias_6864 2021-12-30
65 Jeanette Walter 2022-01-10
66 Stewe Walter 2022-01-10
67 Henrik Rink 2022-01-11
68 Krzysztof Kolasinski 2022-01-17
69 Britta Ettrup 2022-02-07 Förslag 1.
70 Alias_3119 2022-02-07
71 Rikard Fogelström 2022-02-07
72 Emily Lindblad 2022-02-17
73 Johan Anderberg 2022-02-17
74 Alias_7167 2022-02-17

Kommentarer

Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Anna Nyman

Startdatum

2021-11-17

Slutdatum

2022-02-17

Målgrupp

Bygga, bo och miljö

Signaturer

74 onlineunderskrifter