E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Tillgång till fotbollsplaner för ungdomar

Sammanfattning

Planer står oanvända innanför låsta grindar

Beskrivning

Vi har många fotbollsplaner i Eslöv som är stängda de flesta timmarna på dygnet. Ofta klättras det över låsta inhägnader för att kunna nyttja planerna.

Varför inte låta dessa vara öppna för våra ungdomar?

Är man rädd för sabotage?

För att undvika cyklande och mopedåkning, så är det lätt ordnat med en väldigt smal passage i inhägnaden!

Våra anläggningar är till för att användas!

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/333

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Alias_1854 2021-11-24
2 Johan Larsson 2021-11-24
3 Rune Thomasson 2021-11-25 Om det blir förstörelse får man väl sätta upp kamrer
4 Lasse Holmström 2021-12-23
5 Andreas Robinsson 2022-01-13

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Alias_1854

Startdatum

2021-11-24

Slutdatum

2022-02-24

Målgrupp

Uppleva och göra

Signaturer

5 onlineunderskrifter