E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Utegym Marieholm

Sammanfattning

Jag skulle vilja lägga fram möjligheten att bygga ett utegym i Marieholm med goda konsekvenser mentalt, fysiskt och miljömässigt.

Beskrivning

Ett utegym hade varit ett bra komplement till de fina promenadområden vi har och bidra till mer rörlighet ute i byn. Vi har inget bra gym i byn och i nuläget är man beroende av att ta sig till annan ort för den typen av träning. Andra personer från omgivande småorter kan därmed också ta sig till Marieholm för träning. Dessutom skulle det vara en god gärning för miljön att facilitera träningsmöjligheter lokalt och undvika transport för att kunna styrketräna. Utöver detta skulle det även öka sammanhållningen mellan invånarna med en hälsosam träffpunkt.

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/336

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Alias_6708 2021-12-08
2 Jessica Larsson 2021-12-17
3 Heléne Mathiesen 2021-12-18
4 Alias_6798 2021-12-18
5 Alias_6804 2021-12-18
6 Jessica Abbott 2021-12-18
7 Alias_6684 2021-12-18
8 Martina Ekbladh 2021-12-19
9 Caroline Lindelöw 2021-12-20
10 Eric Lavesson 2021-12-24
11 Nils-Arne Nilsson 2021-12-28
12 Alias_2762 2022-01-05
13 Ankie Hellman 2022-02-25

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Alias_6708

Startdatum

2021-12-08

Slutdatum

2022-03-08

Målgrupp

Uppleva och göra

Signaturer

13 onlineunderskrifter