E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Farthinder

Sammanfattning

Det behövs farthinder på ÄPPELVÄGEN, FLYINGE.
Stor bred väg där det körs väldigt fort även om det är 30-väg.
Denna väg används av barn som till och från skola och förskola!
Livsfarlig för våra små!

Beskrivning

Det behövs farthinder på ÄPPELVÄGEN, FLYINGE. Stor bred väg där det körs väldigt fort även om det är 30-väg.
Denna väg används av barn som går till och från skola, fritids och förskola! Även till lekplatsen. Det är den väg som folk använder mycket från och till busshållplatsen.
Många barn bor på Äppelvägen dessutom.
Detta borde verkligen prioriteras. Dessutom finns det ingen markerad kant för gång och cykeltrafikanter.
Livsfarlig för våra små!

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/348

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Sofie Lundgren 2022-02-09
2 Alias_2018 2022-02-10

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Sofie Lundgren

Startdatum

2022-02-09

Slutdatum

2022-05-09

Målgrupp

Trafik och resor

Signaturer

2 onlineunderskrifter