E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Mata inte ankorna med bröd

Sammanfattning

Sätta upp skyltar runt Trollsjön för att förhindra att ankorna matas med bröd

Beskrivning

Jag tycker Eslövs kommun kan ta efter Lunds kommun i att sätta upp skyltar runt Trollsjön som informerar om att bröd inte är bra mat för ankor och andra fåglar men att man istället kan ge tex frukt, grönt, havre etc.

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/351

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Marcus Röjnert 2022-02-09
2 Alias_7176 2022-02-18

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Marcus Röjnert

Startdatum

2022-02-09

Slutdatum

2022-05-09

Målgrupp

Bygga, bo och miljö

Signaturer

2 onlineunderskrifter