E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

tillsätt kontrollanter för elscootertrafiken

Sammanfattning

Rädda oss från elscooterolyckor!

Beskrivning

Elscootrarna (elsparkcyklarna) i Eslöv körs alldeles för fort . Trafikverket skriver att de om de körs på trottoarer endast får ha den fart man har som gångtrafikant. Så sakta körs de sällan eller aldrig . Flera gånger i veckan sker det tillbud där en elscooter kommer i full fart utan att sakta ner vid hörn på korsande trottoar eller väg. Förutom att en gående kan rammas (eller skadas vid den häftiga rörelse som krävs för att hoppa undan) kan hundar köras helt över .

Elscootrar på gatorna saknar ofta eller alltid tillräcklig belysning för att bilar säkert ska kunna se dem i tid för att ej hinna upp dem bakifrån och köra in i dem.

Eftersom elscooterförarna ofta är väldigt unga, barn så små som lågstadiebarn i vissa fall och föräldrar uppenbarligen är så omdömeslösa att de låter sina barn köra elscooter i trafiken och på trottoarer trots att de bevisligen är för unga för att klara av att hålla en tillräckligt långsam hastighet så verkar annan kontroll än föräldrakontrollen nödvändig, Förslaget är att kommunen anställer kontrollanter som direkt kan stoppa och lagföra dem som far fram med fara för eget och andras liv i trafiken! Förslaget kan som alternativ vara att skolorna bidrar med äldre elever som tar ansvar för detta uppdrag vid de tider som barn börjar och slutar skolan. I likhet med trafikvakter som ibland hjälper till vid övergångsställen! Om detta vaktande-/kontrolluppdrag var något som alla barn någon gång själva fick på sin lott så kanske de själva också blev mer försiktiga som trafikanter!

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/367

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Alias_1604 2022-06-15
2 Imad Jihad Qishtah 2022-07-18

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Alias_1604

Startdatum

2022-06-15

Slutdatum

2022-09-15

Målgrupp

Trafik och resor

Signaturer

2 onlineunderskrifter