E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Ställplats för husvagnar och husbilar

Sammanfattning

Ställplats för husvagnar och husbilar vid sidan av Badet i Marieholm.

Beskrivning

Då Marieholm är en knutpunkt för vägar från Kävlinge-, Landskrona-, Eslövs- och Röstångahållet, och att det finns många campingfordon ute på våra vägar, både sommar och vinter (dock mest under sommarhalvåret), tycker jag att det skulle vara ypperligt att det görs en Ställplats sidan om Badet i Marieholm, där både husvagnar och husbilar kan tillfälligt stanna till för en eller ett par dygn.

Då det redan idag finns en grusplan och en gräsmatta nedanför skulle det passa bra där. Då det ligger intill badet, är det ett kanonläge. Man kan då välja om man vill stå på grus eller gräs.

Eftersom det finns en ICA-affär, 2 restauranger i byn, samt tågförbindelser till hela Skåne, skulle det vara intressant för genomresande med campingfordon att stanna över, och gynna byn och kommunen.

Min tanke är att det skall finnas tillgång till el, färskvatten och toaletter, samt tömning av gråvatten.

Det behövs kanske 10 platser, eller hur många det får plats med

Betalning kan ske via en automat, där man betalar, väljer plats och då fungerar också strömmen till den platsen man angett vid betalning. Betalningen gäller för ett dygn, vill man stå ytterligare ett dygn, får man erlägga ny betalning innan dygnstiden gått ut, annars bryts strömmen.

Dygnskostnaden borde ligga kring 200 kr.

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/368

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Heidi Mattner 2022-07-22

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Heidi Mattner

Startdatum

2022-07-22

Slutdatum

2022-10-22

Målgrupp

Trafik och resor

Signaturer

1 onlineunderskrifter