E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Busstider

Sammanfattning

De sista bussarna till Bäckdala och Flygstaden går från Eslövs station kl. 20:33. Sista bussarna till Rönneberga och Solkullen går 20:53. Den som inte har något alternativ till att åka buss måste avstå från att ta del av kvällslivet i centrum.
Genom att förlänga arbetsdagen för två busschaufförer med 40 minuter skulle det bli möjligt att åtminstone gå på bio.

Beskrivning

De sista bussarna till Bäckdala och Flygstaden går från Eslövs station kl. 20:33. Sista bussarna till Rönneberga och Solkullen går 20:53. Den som inte har något alternativ till att åka buss måste avstå från att ta del av kvällslivet i centrum.
Genom att förlänga arbetsdagen för två busschaufförer med 40 minuter skulle det bli möjligt att åtminstone gå på bio. Med 11 passagerare i vardera riktningen blir Skånetrafikens marginalkostnad täckt. Om man försiktigtvis bara räknar med 5-6 passagerare blir det en merkostnad på cirka 190.000 per år som kommunen lär få betala. Den kan t.ex. kompenseras med en höjning av den starkt subventionerade entréavgiften till Karlsrobadet med 3 kronor.
Kollektivtrafiken behöver förbättras på många punkter men detta förslag borde lätt kunna genomföras vid nästa tidtabellsrevision.

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/369

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Henry Nilsson 2022-09-22
2 Henry Nilsson 2022-09-27
3 Britt Fredricsson 2022-09-27
4 INGMAR LARSSON 2022-09-27
5 Martina Kjellman 2022-10-19
6 Tomas kjellman 2022-10-19
7 Therese Schamell 2022-10-19
8 Mensur Zenumovic 2022-10-19
9 Kerstin Malm 2022-10-19
10 Birgitta Schwarzkopf 2022-10-19
11 Ann-Margreth Johansson 2022-10-19
12 Inger Isaksson 2022-10-19
13 Alias_1636 2022-10-27
14 Monika Olin 2022-11-01
15 Alias_7289 2022-11-01
16 Kent Olin 2022-11-06

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Henry Nilsson

Startdatum

2022-09-22

Slutdatum

2022-12-22

Målgrupp

Trafik och resor

Signaturer

16 onlineunderskrifter