E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Förbättra belysning vid övergångsställen.

Sammanfattning

Bättre belysning vid alla kommunens övergångsställen för att förare av fordon ska kunna uppfatta gångare utan reflex bättre.

Beskrivning

Vid flera av de platser som kommunen har byggt om i trafiken har man också förbättrat belysningen vid övergångställen, med mer eller mindre "punktbelysning" just vid övergångsställets början och slut. Detta gör att man uppmärksammar, som förare, mycket bättre att det finns ett övergångsställe samt att man får en bättre chans att se mörkklädda personer som är ute och går utan reflex just under de mörka tiderna.
På flera av de andra övergångställena i Eslöv finns det inte ens en lyktstolpe i närheten.
För att ge exempel på bra belysning är den nya cirkulationsplatsen vid Stadshuset ett bra exempel. Ett annat bra exempel är belysningen vid Stadshuset mot Västerlånggatan.
Övergångsställe med dålig belysning är vid infarten till kyrkogården.

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/belysning

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Mathias Nilsson 2018-02-27
2 Anna-Lena Enochsson 2018-03-01
3 Sandra Andersson Lovén 2018-03-13
4 Alias_1558 2018-03-14
5 Alias_1590 2018-03-20
6 Christian Bettner 2018-03-21
7 Henrik Diurhuus 2018-04-10
8 Emma Nydahl 2018-04-10
9 Alias_1636 2018-04-11
10 Johan Larsson 2018-04-26

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Mathias Nilsson

Startdatum

2018-02-27

Slutdatum

2018-05-27

Målgrupp

Trafik och resor

Signaturer

10 onlineunderskrifter