E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Harlösa stationshus

Sammanfattning

Bevara stationshuset i Harlösa till något som är till gagn för kommunen och därmed en tillgång för boende i Harlösa!

Beskrivning

Harlösa är en särdeles by med ett rikt engagerande föreningsliv! Harlösa har också en speciell historia då byn varit en förutvarande järnvägsknut med ett mycket vackert stationshus i jugendstil. Många företag har haft sin start här tack vare denna järnvägsknut! Vi har endast bott här ett år men haft förmånen att ta del av Harlösas folk och historia med ett stigande intresse! Bästa politiker! - förslösa inte detta genuina kapital! Stationshuset innefattar Harlösas själ och gamla tiders pionjäranda som bör och kan pånyttfödas! Kommer denna byggnad i orätta händer och/eller förskingras bort i tingeltangel förlorar kommunen en stor samlande tillgång avseende brobyggande mellan våra generationer! En viktig aspekt för våra äldre och de ungdomar som nu växer upp i Harlösa! På bägge sidor om Harlösa har Försköningsföreningen satt upp vackra vägskyltar med stationshuset i relief! Vänligen beakta detta i Ert beslutsfattande angående stationshuset! mvh Lennart Lindsjö ordförande i Harlösa Vägförening!

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/harlosastationshus

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Lennart Lindsjö 2022-12-14
2 Filip Lindsjö 2022-12-14

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Lennart Lindsjö

Startdatum

2022-12-14

Slutdatum

2023-03-14

Målgrupp

Kommun och politik

Signaturer

2 onlineunderskrifter