E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Gratis stadsbuss på kvällarna för att öka trygghet och aktivitet hos ungdomar

Sammanfattning

En förhoppning om att vi ungdomar i Eslövs tätort kan få möjlighet att åka kollektivt efter c.a 19.00 för att kunna ta oss tryggare hem från olika aktiviteter som fritidsgård, träning eller någon annan fritidsaktivitet.

Beskrivning

Jag känner och ser ett behov av att få hjälp med transport under kvällstid då jag och flera andra inte känner oss trygga nog att ta oss hem genom centrala Eslöv till fots eller på cykel. Vissa kvällar finns där möjlighet att få skjuts med bil hem, men de är inte alltid ekonomiskt hållbart för alla och dessutom är stadsbussen eller mer miljövänligt alternativ. Jag tror dessutom att om detta skulle funka kan de öka närvaron av unga på fritidsaktiviteter då man slipper behovet av någon som kan köra en eller att man ska behöva känna sig rädd och otrygg.

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/377

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Amalia Lindvall 2023-02-10
2 Alias_7303 2023-02-13
3 Felicia Lindmark 2023-02-22
4 Ronja Wigothson 2023-02-22
5 Marcus Lindmark 2023-02-26
6 Niklas Hettinger 2023-02-26
7 Hanna Mårtensson 2023-02-26
8 Linda Reslow Plym 2023-02-27
9 Marcel Alm 2023-03-01
10 Isabell Lilja 2023-03-01
11 jeilan halvardsson 2023-03-01
12 Alias_4712 2023-03-01
13 Karin Brunby 2023-03-01
14 Alias_7319 2023-03-01
15 Melvin isaksson 2023-03-01
16 Alias_6999 2023-03-01
17 Tim Olsson 2023-03-02 Verksam i ungdomsverksamheten och ser ett tydligt behov av detta.
18 Fredrik Walemo 2023-03-03
19 thilde cramer elvirsson 2023-03-03 jag tycker det är en bra ide.
20 Alias_7328 2023-03-03
21 Alias_7329 2023-03-03
22 Alias_7330 2023-03-03 Jag tycker att det är bra med gratis stadsbuss på kvällarna så att ungdomarna och barnen inte behöver gå hela vägen hem i tillexempel kalla väder

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Amalia Lindvall

Startdatum

2023-02-10

Slutdatum

2023-05-10

Målgrupp

Trafik och resor

Signaturer

22 onlineunderskrifter