E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Cykelväg mellan Eslöv och Gårdstånga rondellen (E22)

Sammanfattning

Anlägg cykelväg mellan Eslöv och Gårdstånga rondellen (E22), för att slippa behöva ta bilen till Skåneexpressen (pendlingsbuss).

Beskrivning

Önskvärt med cykelväg mellan Eslöv och Gårdstånga rondellen (E22), för att kunna cykla till Skåneexpressen hållplatsen (Pendlingsbussar mellan Kristianstad/Höör och Malmö/Lund).

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/386

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Alias_7364 2023-06-22

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Alias_7364

Startdatum

2023-06-22

Slutdatum

2023-09-22

Målgrupp

Trafik och resor

Signaturer

1 onlineunderskrifter