E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Cykelväg från Gryby.

Sammanfattning

Förslaget innebär att anlägga en cykelväg från busshållplaten vid Gryby, till närmsta cykeltunnel.

Beskrivning

Att cykla från Gryby, Skarhult, Östra Strö, etc, till Eslöv innebär att man måste cykla eller gå med cykeln på väg 113 vid Gryby till Södra vägen.
Väg 113 är en mycket starkt trafikerad väg, hastighet 100 km/h, således drar man sig för att cykla till staden och tar bilen istället.
Förslaget innebär att anlägga en ca 1,5 km lång cykelväg från busshållplaten vid Gryby, norrut till närmsta cykeltunnel.
Det kan mycket väl vara en enkel grusad cykelväg.

Bifogade filer

document Cykelväg Gryby.JPG Ladda ner

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/390

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Mats Johansson 2023-11-10
2 Andreas Robinsson 2023-11-29
3 Alias_5297 2023-12-08
4 Filip Svensson 2024-01-26

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Mats Johansson

Startdatum

2023-11-10

Slutdatum

2024-02-10

Målgrupp

Trafik och resor

Signaturer

4 onlineunderskrifter