E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Porrfilter i kommunens förskolor, skolor, fritids och bibliotek.

Sammanfattning

Kommunen bör installera porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för där barn vistas.

Beskrivning

På ​internet har barn rak tillgång till rasistisk, sexistisk och våldsam porr, både frivilligt och ofrivilligt. Porrindustrins aggressiva marknadsföring når även barn som inte själva söker aktivt efter porr genom bl.a. pop-up-annonser och länkade filmer. Enligt forskning innehåller ca. 90% av alla scener i nätporren våld och det de stora porrhubbarna har pedofila kategorier med hundratusentals pedofila porrfilmer. Läkare, psykologer, gynekologer, advokater och kriminologer m.fl. vittnar från sitt dagliga arbete med barn om hur porren genererar en eskalerande fysisk och psykisk hälsokris bland barn. Polisen, NOAs, egen kartläggning visar att skolan är den mest osäkra plats för flickor utanför hemmet. Barnens MeToo-upprop #kidstoo och #tystiklassen innehåller åtskilliga exempel på en utbredd sexuell utsatth​et bland barn i skolor. Flickor berättar hur pojkar exponerar dem för våldsporr mot deras vilja i skolan när lärare inte ser och hur killar trakasserar tjejer med referenser från sexuella övergrepp i porrfilmer.

Som kommuninvånare förväntar jag mig att förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i kommunens regi där barn vistas ska vara vara en porrfri zon där barn kan vara utan risk att exponeras för porr. För att i realiteten kunna införa porrfria zoner är det givetvis nödvändigt att alla kommunens wi-fi-nätverk, samt wi-fi nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman tillämpar nedan:

● Har ​installerat porrfilter/teknisk lösning​​ på kommunens öppna wi-fi-nätverk och digitala enheter

● Har ​infört porrfri policy​​ om att det inte är okej att spela upp porr via kommunens nätverk, på kommunens digitala enheter, och/eller på privat teknisk utrustning som t.ex. privat mobiltelefon på kommunens förskolor, skolor, fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för där barn vistas

Nedan följer:
1. ​Argument för porrfilter/teknisk lösning
2. ​Det är olagligt att exponera barn för porr
3. ​Myter om porrfilter/teknisk lösning

1. Argument för porrfilter/teknisk lösning i allmänna miljöer
● Kommunens verksamhet ska stå för antivåld, antirasism, jämställdhet och allas lika värde - porrens raka motsats på alla punkter.

● Porrfilter/teknisk lösning och porrfri policy om att allmänna platser i kommunens regi ska vara en porrfri zon har ett mycket starkt ​normbildande signalvärde​​, likt samtyckeslagen, sexköpslagen samt åldersgräns på alkohol och tobak.

● Enligt forskning innehåller ca 90% av alla scener i nätporren våld mot kvinnor.

2. Det är olagligt att exponera barn för våld
● Barnkonventionen blir lag i Sverige 1 januari 2020. Barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen kräver att vuxna ger barn det skydd från våld som barn har rätt till. Det finns artiklar i Barnkonventionen som är särskilt viktiga när det gäller barn och våld. ”Konventionsstaterna skall uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda barnet mot information och material som är till skada för barnets välfärd, med beaktande av bestämmelserna i artiklarna 13 och 18.” (artikel 17e)
En viktig åtgärd som förebygger att barns välfärd skadas av information och material som är skadliga för barn, till exempel den våldsamma nätporren, är porrfilter/teknisk lösning. (unicef.se/barnkonventionen)

● Porrbilder får inte sättas upp på allmänna platser som till exempel på anslagstavlor eller väggen på skolor. Den som gör det kan dömas till böter eller fängelse. ​​(Om brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 11)
Bilder och filmer med porr på skärmar borde vara likvärdigt med printade bilder på porr.

● Porrfilmer får inte visas på TV vid tidpunkter då barn brukar titta.​​ (Radio och Tv-lag (2010:696), kapitel 5 paragraf 2)
På osäkrad digital utrustning och wi-fi finns porren alltid tillgänglig för barn då barn brukar titta; alla timmar på dygnet, alla dagar i veckan.

● Porr får inte innehålla bilder av barn. Den som gör, tittar på, sprider, säljer, ger bort eller gör det möjligt för någon att få tag på barnpornografiska bilder gör något olagligt. Som barn räknas enligt lagen den som är under 18 år. ​​(Brottsbalken, kapitel 6 sexualbrott paragraf 10)
Tyvärr kan det finnas olagliga dokumenterade sexuella övergrepp på barn s.k. "barnporr" tillgängligt för barn på internet om det saknas teknisk lösning p.g.a att kvalitén på operatörernas filtrering mot “barnporr” varierar. ​Det är även ofta omöjligt att fastställa identitet och ålder på medverkande i lagliga “vanliga” porrfilmer, bl.a. eftersom det är vanligt att deltagarna är offer för trafficking från andra länder än landet där porrproduktionen sker utan fastställd identitet. Ofta framställs även deltagarna i porrfilmer för att de ska se ut som just barn, med tandställning och styling enligt barnmode.

● Man får inte sprida porr som visar sexuellt våld eller tvång där någon till exempel riskerar att skadas. ​​(Brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 10 c)
Forskning visar att redan för 10 år sedan innehöll ca. 90% av alla scener i nätporren våld som bl.a. slag, stryptag, “ass-to-mouth” och “gagging”. En osäkrad it-miljö är varken bra för barn eller kommunanställda tex förskolepedagoger eller lärare. Det finns åtskilliga vittnesmål från lärare som berättar att de av misstag har exponerat hela skolklasser för våldsporr genom pop-up-annonser och länkade filmer på internet. Kriminolog Maria Dufva säger: “Att bevittna viss porr idag är att bevittna en brottsplats.”

3. Myter om porrfilter/teknisk lösning

Myt: Porrfitler/teknisk lösning tar bort viktig information om sex och samlevnad.
Fakta: Det går enkelt att korrigera om ett porrfilter skulle ta bort en viss sida av misstag.

Myt: Porrfilter/teknisk lösning är kontraproduktivt p.g.a. att samtalen skulle utebli.
Fakta: Forskning från Uppsala universitet visar att 0% av barnen i studien hade pratat med en vuxen om porr någon gång, detta gäller både med och utan porrfilter. Alltså, samtalen uteblir om inte vuxna initierar samtalen.

Myt: Porrfilter/teknisk lösning funkar inte
Fakta: 1. Det finns olika porrfilter som är mer eller mindre säkra.
Fakta 2. Det är inte omöjligt att hacka sig runt ett porrfilter men det förhindrar ofrivillig exponering och det försvårar tillgängligheten.

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/porrfribarndom

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Jens Ljungkvist 2018-11-29
2 Alias_1669 2018-11-30
3 Alias_2110 2018-11-30
4 Alias_2112 2018-11-30 En självklarhet!
5 Alias_1175 2018-11-30
6 sandra Bengtsson 2018-11-30
7 katarina nilsson 2018-11-30
8 Niklas Sjöhof 2018-12-01
9 Josefine Almrike 2018-12-01
10 Martina Nordbeck 2018-12-02
11 Catarina Sahlén 2018-12-04
12 Maria Fidler 2018-12-06
13 Ingela Frick Strand 2018-12-18
14 Alias_2147 2019-01-20
15 Ingela Holmberg 2019-01-29
16 Alias_2179 2019-01-29
17 Sofie Ahlin 2019-01-31
18 Alias_2228 2019-02-09
19 Mirjana Momiroska 2019-02-23
20 Magdalena Westrup 2019-02-23
21 Kajsa Jönsson 2019-02-24

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Jens Ljungkvist

Startdatum

2018-11-29

Slutdatum

2019-02-28

Målgrupp

Utbildning och barnomsorg

Signaturer

21 onlineunderskrifter