E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Eslövs kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen

Sammanfattning

Den pågående uppvärmningen av klimatet på jorden riskerar att få mycket förödande konsekvenser för mänskligheten om inte en snabb omställning till ett hållbart samhälle genomförs. Alla aktörer - privatpersoner, organisationer, företag, myndigheter, regioner, kommuner - måste nu anstränga sig till sitt yttersta om vi ska lyckas vända utvecklingen. Även Eslövs kommun. Detta medborgarförslag innehåller fyra konkreta åtgärder som Eslövs kommun, precis som Sveriges övriga kommuner, bör genomföra omedelbart för att bidra till att trygga invånarnas och kommande generationers möjlighet till en framtid.

Beskrivning

»Halten av växthusgaser ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.« FN:s klimatkonvention.

Ökningen av jordens medeltemperatur ska hållas ”väl under 2 grader C” och vi ska ”vidta åtgärder” för att begränsa uppvärmningen till max 1,5 grader. Det globala klimatavtalet i Paris 2015.

I slutet av 2017 sände fler än 15 000 forskare från 184 länder en kraftig varning till mänskligheten. De menar att mänskligheten nu riskerar sin framtid, och att vi med nuvarande trender rör oss mot omfattande mänskligt lidande och en katastrofal biologisk utarmning.

I FN:s klimatpanels (IPCC) nya rapport (oktober 2018), Global Warming of 1.5°C, varnas för kraftigt ökade klimatförändringar om den globala uppvärmningen blir 2 grader i stället för 1,5. IPCC:s rapport pekar mot att den halva graden kan bli avgörande för planetens framtid – att isarna på Grönland och i Antarktis destabiliseras på allvar någonstans i spannet mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning. Detta skulle kunna innebära flera meters höjning av havsnivån.

FN-rapporten tar upp hur extrema väderhändelser som torka, tropiska stormar och översvämningar riskerar att bli betydligt allvarligare i det högre scenariot. Vid två graders uppvärmning riskerar 2,4 miljarder människor att utsättas för värmeböljor varje år och nästan lika många att lida av vattenbrist. Två miljarder människor kommer att beröras av översvämningar år 2050, jämfört med drygt 500 miljoner i dag. Världens fiskfångster förväntas bli hälften så stora vid två graders uppvärmning i jämförelse med 1,5 grad. En konsekvens bland annat av att världens korallrev nästan helt dör ut vid två grader.

Miljöprofessor Johan Rockström menar att rapporten visar att den gamla tvågradersgränsen inte längre gäller:
– Fram tills för bara några år sedan trodde vi fortfarande att två grader var en hanterlig temperaturnivå. Nu förstår vi att det inte alls räcker, att två grader är alldeles för farligt. Det är en planetär gräns som världen ska ta på yttersta allvar. Om vi väl når två grader visar den senaste forskningen att det riskerar att obönhörligen knuffa oss upp till nivåer långt över två grader, för att naturen då kan tippa över och blir självuppvärmande.

Det handlar om förstärkningsmekanismer genom exempelvis smältande permafrost, utsläpp av metan från havsbotten, regnskogsdöd i Amazonas och förlusten av havsis på sommaren i Arktis.

Att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader är möjligt inom fysikens lagar, men det skulle enligt rapporten kräva förändringar som saknar motstycke. Begränsningen av den globala uppvärmningen till 1,5 grader kräver "snabba och långtgående" förändringar inom energi, industri, byggnader, transporter och städer.

Runt 6000 vetenskapliga studier har bidragit med kunskapsläget. Det är nu upp till politiker i världens länder att omsätta rapportens slutsatser i en genomgripande samhällsomställning. FN:s klimatpanels nya rapport bör utgöra grunden för den kommunala omvärldsanalysen och politiken.

År 2017 ökade de globala utsläppen av koldioxid för första gången efter tre år av oförändrade utsläpp. Men miljöprofessor Johan Rockström menar ändå att omställningen är möjlig:
– Det som krävs är att man sätter vetenskapligt baserade gränser, det vill säga slutdatum för fossil energi. Sverige måste lägga sig på nollutsläpp 2030, det vill säga om 12 år. Sedan måste styrmedel kopplas till de skarpa målen. Ta bort alla subsidier, lägg till en kolskatt och sätt gränser – då finns det en väg att klara det här.

FN-organet UNHCR analys visar att det till år 2050 kommer att finnas mellan 250 miljoner och en miljard klimatflyktingar, om vi inte lyckas hejda uppvärmningen.

Inför klimatmötet i Paris 2015 rapporterade världens länder in sina åtaganden till FN:s klimatpanel och de motsvarar tillsammans en uppvärmning på 2,7 - 3,5 grader, alltså en nivå som skulle få förödande konsekvenser för vår jord. Alla aktörer - privatpersoner, organisationer, företag, myndigheter, regioner, kommuner - måste nu anstränga sig till sitt yttersta om vi ska lyckas vända utvecklingen. Även Eslövs kommun.

Vi behöver påbörja en reducering av koldioxidutsläppen med ett minimum av årliga utsläppsminskningar på 10 % i absoluta termer. Det visar en svensk forskningsgrupp bestående av Uppsala Universitet, CEMUS, CSD Uppsala och SLU. Vi vill att vår kommun tar fram en klimatomställnings- och folkbildningsplan med målet att kommunen ska ha uppnått nollutsläpp till år 2030.

Vi föreslår att Eslövs kommun fattar beslut om:

A. Att en klimatomställningsplan tas fram för att kommunen ska göra sin del för att nå målet om högst 1,5 graders global uppvärmning. Planen ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta termer och uppnå nollutsläpp till år 2030. Koldioxidbudgeten ska inkludera export, import, sjö- och flygtrafik. Satsningar bör exempelvis göras på energieffektivisering och förnybara energikällor, på en elförsörjning som är helt fossilfri, på att minska transporterna och skapa en fossilfri trafik, på att minska matens klimatpåverkan och ha en hållbar matproduktion i vårt närområde, på klimatneutrala bostäder, på att främja hållbara konsumtionsmönster, på gröna jobb och en klimatsmart välfärd.

B. Att kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina utsläpp i motsvarande grad. Planerna ska inkludera hållbarhetsanalyser, omställningsplaner och koldioxidbudgetar.

C. Att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag som Kommunen genom sina fonder har placeringar i. (se alternativ hos Klimatkommunerna), och istället investerar hållbara och fossilfria alternativ.

D. Att göra ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog med lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och elever i kommunen.

Länk

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/62

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Emma Ådahl 2018-11-28
2 Alias_1669 2018-11-30
3 Corinna Krüssenberg 2018-11-30
4 Alias_1604 2018-11-30
5 Berit Restad 2018-11-30
6 Tore Pålsson 2018-11-30 Tore Pålsson
7 Arne Olsson 2018-11-30
8 Emma Olsson 2018-11-30 Hej,
Vill bara säga hur stolt jag är över Eslövs kommun vad gäller återvinning.
Vi sorterade i vått-torrt om jag inte missminner mig redan på 90-talet och Flyinge fick också tidigt 8-facks-återvinning utanför varje hushåll. Malmö-Lund var årtionden efter. Först ifjor började min arbetsplats i Malmö nå samma nivå som Eslöv som sagt hade på 90-talet!
Återvinningsstationerna Löberöd-Eslöv är nitiska i jämförelse med Lund/Malmös, också något vi kan skryta med.... och sätta ribban efter.
Jobbat på Ortopetekniska avdelningar och fått en bättre plaståyervinning där. Och försöker få hantverkare jag haft hemma att bli bättre på att sortera; elkablar, plast och kartong. Sjukhus och företag-där har vi långt kvar och bara små förändringar där skulle göra stor skillnad! Jobbresor en annan sak jag har åsikter om :)
9 Britt-Marie Hansson 2018-11-30 Britt-Marie Hansson
10 Göran Frank 2018-12-01
11 Edith Hammer 2018-12-01
12 Alias_2116 2018-12-01
13 Alias_1749 2018-12-02
14 Fredrik Hagerin 2018-12-02
15 Jens Ljungkvist 2018-12-02
16 Magnus Nilsson 2018-12-02
17 Birgitta Persson 2018-12-02
18 katarina nilsson 2018-12-02
19 Susanna Bruzell 2018-12-02
20 Alias_1658 2018-12-03
21 Jonas Bruzell 2018-12-03
22 Elisabet Rappe 2018-12-03
23 Kerstin Jakobsson 2018-12-03
24 Madalina Andréasson 2018-12-03
25 Catarina Sahlén 2018-12-04
26 Jonas Johansson 2018-12-06
27 Maria Fidler 2018-12-06
28 Hanna Eliasson 2018-12-07
29 Julia Andersson 2018-12-14
30 Micaela Röding 2018-12-14
31 Sofie Vading 2018-12-14
32 Jenny Bengtsson 2018-12-15 Jenny Bengtson, Löberöd
33 Jeanette Malmgren 2018-12-15
34 Max Ringström 2018-12-15
35 Henrik Jensen 2018-12-16
36 Alias_2142 2018-12-17
37 Ingela Frick Strand 2018-12-18
38 Alias_2144 2018-12-22
39 Davd Holm 2018-12-22
40 Ylva Gislén 2018-12-26
41 Johan Widén 2018-12-26
42 Alias_2147 2019-01-20
43 Gabriella Jönsson 2019-01-24
44 Alias_1767 2019-01-29
45 Alias_2179 2019-01-29
46 Rolf Rempling 2019-01-31
47 Alias_2205 2019-01-31
48 Alias_1801 2019-02-06 Jag instämmer i vikten av åtgärder för att minimera utsläpp av växthusgaser och att minska vår resursförbrukning /konsumtion som till stora delar bygger på billiga fossila bränslen. Det enda som oroar mig är att kommunen stannar vid ambitiösa planer som inte omsätts i praktisk handling. Det behövs en total genomlysning för att ta bort det som är onödigt, tex lövblåsare, byte i onödan av fungerande ytor (allt från torgbeläggning till tak) mm. Att sluta köra runt och klippa gräsmattor i kommunens byar och anlägga perenna planteringar i stället, osv... Och verkligen satsa på utbyggnad av tex solceller - på skoltak och hyreshus mm. Bistå hushåll genom att uppmuntra till gruppinköp av solceller i bostadsområden mm. Våga ställa krav på nybyggda hus trots underligt regelverk, tex om plusenergihus, solceller mm.
49 Håkan Larsson 2019-02-24 Ett livsviktigt förslag.
50 Johan Nordfält 2019-02-24 För ett fossilfritt Eslöv!
51 Laila Vedmar 2019-02-24

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Emma Ådahl

Startdatum

2018-11-28

Slutdatum

2019-02-28

Målgrupp

Bygga, bo och miljö

Signaturer

51 onlineunderskrifter