Skapa cykelväg Stehag-Hasslebro och Billinge-Röstånga

Sammanfattning

Förslag: att anlägga cykelväg sträckan Stehag-Hasslebro och, i samarbete med Svalövs kommun, sträckan Billinge-Röstånga för att på sätt länka samman hela sträckan Stehag-Skäralid

Beskrivning

Idag finns cykelled från Billinge till Hasslebro och från Skäralid till Röstånga. Genom att lägga till nämnda sträckor skulle lokalboende kunna ta sig till pågatåg, skola och affär i Stehag och utbudet i Röstånga. Boende och turister skulle kunna nyttja hela sträckan Stehag-Skäralid (kanske komma med tåget och ha med sig cykel). Idag drar sig många för att cykla dessa sträckor på grund av den övriga trafiken.

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/64

Skriv under e-förslag

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Adina Malveklint 2019-01-29
2 Linda Marton 2019-01-29
3 Alias_2152 2019-01-29
4 Alias_2153 2019-01-29
5 Stephanie Bjerkenlöv 2019-01-29
6 Alias_2156 2019-01-29
7 Rolf Rempling 2019-01-29
8 Peter Bengtsson 2019-01-29
9 Alias_1767 2019-01-29
10 Benny Andersson 2019-01-29
11 Eva-Marie Larsson 2019-01-29
12 Alias_1880 2019-01-29
13 Magnus Johnsson 2019-01-29
14 Alias_2162 2019-01-29 Ja! Har cyklat längs den högtrafikerade väg 13 mellan billinge o Röstånga men nu när jag har barn vågar jag inte längre, det är för farligt. Samma gäller vägen ner till stehag, började cykla m barn t förskolan men det känns för farligt då det är mkt tung trafik där i form av sopbilar t återvinningscentralen o många kör snabbt. Hade varit så skönt att kunna välja cykeln och känna sig trygg.
15 Christofer Salestam 2019-01-29 En cykelväg vore också önskvärd så vi säkert kan ta våra småbarn till förskolan på cykel och våra lite större barn kan cykla säkert till skolan själva. Vägen mellan stehag och hasslebro har mycket tung trafik och är mycket osäker att cykla på.
16 Carola Roslund 2019-01-29
17 Lennart Forsberg 2019-01-29
18 Alias_2165 2019-01-29
19 Alias_1901 2019-01-29
20 Alias_1899 2019-01-29
21 Roland Ehnberg 2019-01-29 Roland Ehnberg
22 Elisabet Rappe 2019-01-29 Viktigt ur säkerhetssynpunkt att få gående och cyklister bort från väg 13 som är hårt trafikerad.
23 Ingela Holmberg 2019-01-29
24 Karl Mohlin 2019-01-29
25 Dan Sandqvist 2019-01-29 Cykelvägen skulle höra det något mindre livsfarligt att cykla och lämna barn i Stehag, för oss i Ageröd.
26 Alias_1175 2019-01-29 Jättebra förslag! Främja folkhälsan och inspirera fler till att komma ut i naturen!
27 Alexander Svaneborn 2019-01-29
28 Alias_2173 2019-01-29
29 Magnus Pettersson 2019-01-29
30 Johanna Petersson 2019-01-29
31 Henrik Isaksson 2019-01-29
32 Louise Hagelberg 2019-01-29
33 Therese Petersson 2019-01-29 Önskar även att cykelvägen dras förbi Orrahus (mellan Hasslebro och Stehag) för att här bor många familjer med barn som önskar högst av allt en cykelväg till Stehag. Som det är nu, så är vägen ner till Stehag minst sagt livsfarlig att cykla på med all denna tunga trafik till soptippen:( Vi kör med bilen fram och tillbaka, vill så gärna kunna tänka på miljön och cykla.
34 Mirella Vastesson 2019-01-29
35 Alias_2179 2019-01-29
36 Mattias Marton 2019-01-30
37 Simon Åkerlund 2019-01-30
38 Carina Larsson 2019-01-30
39 Margareta Rempling 2019-01-30
40 Kjell Pettersson 2019-01-30
41 Ingrid Pettersson 2019-01-30
42 Christina Sejte 2019-01-30
43 Ingrid Svensson 2019-01-30
44 Sara Sandquist 2019-01-30
45 Arne Persson 2019-01-30 OBS! Ändra i rubrik! Det är inte till Hallabro, som ligger norr om Ronneby i Blekinge län, utan till Hasslebro, som det önskas GC-väg.
46 Christer Johansson 2019-01-30
47 Lennart Svensson 2019-01-30
48 Mikael Nilsson 2019-01-30
49 Karolina Bengtsdotter 2019-01-30
50 Wivéca Andersson 2019-01-30
51 Alias_2190 2019-01-30
52 Sofie Ahlin 2019-01-31
53 Alias_1768 2019-01-31
54 Alias_2193 2019-01-31
55 Torkel Jönsson 2019-01-31
56 Dagmara Nawrocka 2019-01-31
57 Isabelle Hermansson 2019-01-31
58 Lina Göransson 2019-01-31
59 Catharina Andersson 2019-01-31
60 Alias_2200 2019-01-31
61 Pia Sjöholm 2019-01-31
62 Agnetha Ahlgren 2019-01-31
63 Andreas Nordahl 2019-01-31
64 Ann Nordahl 2019-01-31
65 Sonja Ahlström 2019-01-31
66 Alias_2205 2019-01-31
67 Alias_2206 2019-02-01
68 Stefan Huszics 2019-02-01
69 Stefan Adolfsson 2019-02-01
70 Matilda Olofsson 2019-02-01
71 Britta Levin 2019-02-01
72 Alias_1929 2019-02-01
73 Alias_2211 2019-02-01
74 Alias_2212 2019-02-01 Detta vore toppen! Behövs fler cykelvägar i Skåne och inte bara mellan större orter. Lägg en cykelbana till Eslöv också! Att cykla på landsvägen är livsfarligt, speciellt för/med barn.
75 Krister Nilsson 2019-02-02
76 Kerstin Nilsson 2019-02-02
77 Alias_2215 2019-02-02
78 Hanna-Mia Hellberg 2019-02-02
79 Ingrid Olsson 2019-02-02
80 Alias_1417 2019-02-02
81 Sandra Nilsson 2019-02-03
82 Alias_2219 2019-02-03
83 Magnus Nordén 2019-02-03
84 Kerstin Sandquist 2019-02-04 Kerstin Sandquist
85 Alias_1958 2019-02-05
86 Ingela Hansson 2019-02-06
87 Emelie Lexmo 2019-02-07
88 Amanda Järpedal 2019-02-07
89 Ingela Humble 2019-02-07 Ingela Humble
90 Tina Forsberg 2019-02-09 Tina Forsberg
André Forsberg
Lennart Forsberg
91 Alias_2228 2019-02-09
92 Anders Järpedal 2019-02-09
93 Ingela Söderblom 2019-02-10
94 Annika Lagström 2019-02-10 Annika Lagström
95 Kristina Nordfeldt 2019-02-11
96 Marianne Hedin 2019-02-11 Marianne Hedin

En cykelväg skulle minska vårt bilberoende väsentligt. Vi kunde tex cykla till affären, vilket idag är farligt pga trafiken
97 Alexandra Korhonen 2019-02-11
98 Peter Wendel 2019-02-11 Jag tycker att man ska bygga cykelvägen.
99 Lars Karlsson 2019-02-11
100 Johan Lönegård 2019-02-11
101 Alias_2239 2019-02-11
102 Alias_2240 2019-02-11 Självklart!
103 monica wendel 2019-02-11 välkommet
104 Päivi Andersson 2019-02-12 Självklart bör man kompletera med sträckan Billinge-Röstånga. Detta har diskuterats i årtionden nu. Vägen är förenad med livsfara att gå eller cykla på idag med den stora delen tung trafik som passerar samt de höga hastigheter som hålls. 5 km är vad som bryter möjligheten att fritt kunna cykla hela vägen från Stehag till naturreservatet i Röstånga.
105 Åke Nilsson 2019-02-13
106 Karin El Hag 2019-02-13
107 Mikael Dahl 2019-02-13
108 Mathilda Ljungberg 2019-02-14 Mathilda Ljungberg
109 Martin Olsson 2019-02-18
110 Niklas Svensson 2019-02-24 Det är inte bara cyklister som får glädje av detta utan även t ex inlinesåkare. Men då krävs asfalt. Med asfalt har ni mitt fulla stöd.
111 Jacob Skerfe 2019-02-26
112 Britt-Marie Abel 2019-02-26
113 Rafael Przybyszewski 2019-02-27 20 år för sent
114 Gunilla Nordlund 2019-03-01
115 Alias_2315 2019-03-02 Bra förslag!
116 Johanna Klaesson 2019-03-03
117 JOHAN HATJE 2019-04-12
118 Alias_2425 2019-04-15
119 Jesper Bagge 2019-04-16
120 Sofie Jansson 2019-04-16
121 Isa Hilldetun 2019-04-16 För mig som nyinflyttad i kommunen med barn är detta mycket viktigt
122 Susanne Wilson 2019-04-16
123 Åsa Friberg 2019-04-25
124 Linda Franzén 2019-04-25
125 Henrik Schrewelius 2019-04-26
126 FRIDA SCHREWELIUS 2019-04-27
127 Maud Cederlöw 2019-04-29
128 Jesper Lööf 2019-04-29

Kommentarer

Helena Nilsson - 2019-06-19 10:59
Hej Adina, Grattis! Ditt E-förslag ”Skapa cykelväg Stehag-Hasslebro och Billinge-Röstånga” som publicerades 2019-01-29 till och med 2019-04-29 nådde 128 underskrifter. Detta innebär att det kommer behandlas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden under 2019. När nämnden tagit ett beslut i ditt förslag, kommer du informeras via en kommentar i anslutning till E-förslaget. Du är välkommen att hör av dig vid eventuella frågor. Med vänlig hälsning Eslövs kommun Helena Nilsson, nämndsekreterare. Miljö och Samhällsbyggnad Eslövs kommun 241 80 Eslöv 0413-620 00 www.eslov.se
Helena Nilsson - 2019-12-18 11:07
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut §189, 2019-12-11: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser - att E-förslag angående cykelväg längs sträckan Billinge-Röstånga är genomfört. - att E-förslag angående cykelväg längs sträckan Stehag-Hasslebro ska planeras in i nästa regionala cykelvägsplan, så att stråket Skäralid-Stehag blir fullt utbyggt. Öppna filen för att läsa protokollsutdraget
document §189 MoS E-förslag om att skapa cykelväg Stehag-Hasslebro och Billinge-Röstånga.pdf Ladda ner
Information

Status

Avslutad

Förslagsställare

Adina Malveklint

Startdatum

2019-01-29

Slutdatum

2019-04-29

Målgrupp

Trafik och resor

Signaturer

128 onlineunderskrifter