E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Belysning vid stehagsskolan

Sammanfattning

Belysningen vid stehagsskolans lekplats är undermålig och bör utökas med rejäla strålkastare vid husväggen. Under vinterhalvåret möts elever, föräldrar och personal av ett kompakt mörker vilket ökar otryggheten och framförallt minskar flexibiliteten för elevernas utevistelse.

Beskrivning

Förslaget är att belysningen vid Stehagsskolan ska förbättras. Den delen av Stehagsskolans utemiljö som vetter mot lekplatsen, samt hörnet av Stehagsskolan som vetter mot idrottshallen (i talspråk: "utanför månstjärnan") är kolsvart vintertid. Det blir extra påtagligt eftersom den parallella cykelvägen också är dåligt upplyst. Det finns följande goda argument för att kraftigt utöka belysningen i detta område:

1) Personalen på fritidshemmet behöver se vad barnen sysslar med och de kan därför inte låta barnen vara ute efter mörkrets inbrott. Vilket i sin tur kraftigt begränsar barnens möjligheter att vara ute på vinterhalvåret.

2) Det skapar otrygghet kvällstid, särskilt då det inte är ovanligt att ungdomar rör sig i området kvällstid och håller till vid bänkarna vid ingången. Det är svårt att se vilka personer som rör sig i området och om något skulle hända kan det vara svårt både för personal och allmänhet att uppmärksamma det.

3) Skadegörelse har skett just här och platsen skulle troligen bli mindre attraktiv för skadegörelse om det vore lättare att se om/när någon är där.

4) Vintertid är det omöjligt att se både isfläckar och vattenpölar efter mörkrets inbrott. Detta medför ökad risk för skador vid isigt underlag.

Det vore önskvärt med rejäla strålkastare eller liknande vid husväggen, förslagsvis med rörelsesensorer.

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/70

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Sandra Nilsson 2019-02-28
2 Therese Petersson 2019-02-28
3 Alias_1891 2019-02-28
4 Maria Lindeberg 2019-02-28
5 Alias_1958 2019-02-28
6 Marielle Reslow 2019-02-28
7 Karolina Nilsson 2019-02-28
8 Alias_1767 2019-02-28
9 Alias_2299 2019-02-28
10 Jesper Lööf 2019-02-28
11 Alias_1929 2019-02-28
12 Sara Sandquist 2019-02-28
13 Else Ahrland 2019-02-28
14 Maria Åkerlund 2019-02-28
15 Henrik Schrewelius 2019-02-28
16 Ebba Skerfe 2019-02-28
17 Karolina Bengtsdotter 2019-02-28
18 Camilla Saxell 2019-02-28
19 Gunilla Nordlund 2019-03-01
20 Alias_2313 2019-03-01
21 Emelie Lexmo 2019-03-01
22 Alias_1880 2019-03-01
23 Ann-Britt Alexandersson 2019-03-01
24 Alias_2315 2019-03-02 Viktigt för våra barn!
25 Irina Druta 2019-03-02
26 Johanna Klaesson 2019-03-03
27 Alias_1934 2019-03-08
28 Malin Larsson 2019-03-08
29 Annica Andersson 2019-03-09
30 JOHAN HATJE 2019-04-12
31 Alias_2425 2019-04-14
32 Åsa Friberg 2019-04-25
33 Linda Franzén 2019-04-25
34 Alias_1801 2019-04-26
35 Albin Hallberg 2019-04-27
36 Alexander Svaneborn 2019-04-28
37 Martin Olsson 2019-04-29
38 Alias_2447 2019-05-01
39 Måns Jönsson 2019-05-01
40 Olle Carlson 2019-05-01
41 Mikael Nilsson 2019-05-03
42 Alias_2454 2019-05-11
43 Alias_2455 2019-05-11 Mycket dålig belysning även vid GC banan som passerar där skolbussarna stannar för att släppa av barnen. Alltså inte bara invid skolbyggnaden, utan hela området. Även buskar o träd har växt sig allt för höga runt skolan så belysning o insyn har gått förlorat och trygghet o säkerheten minskat.
44 Anders Jönsson 2019-05-13
45 Linda Marton 2019-05-14
46 Karl Mohlin 2019-05-14
47 Peter Strandqvist 2019-05-21
48 Andreas Olsson 2019-05-28
49 Alias_2507 2019-05-28 Gunilla Anderberg Lundin
Ulf Lundin

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Sandra Nilsson

Startdatum

2019-02-28

Slutdatum

2019-05-28

Målgrupp

Bygga, bo och miljö

Signaturer

49 onlineunderskrifter