E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

cykelvägar

Sammanfattning

Cykelväg mellan Marieholm och Eslöv samt Marieholm och Teckomatorp

Beskrivning

Miljö och hälsa spelar en viktig faktor både nu och i framtidens samhälle för denna generation och nästa. Möjligheten att kunna transportera sig mellan olika platser och släppa ut så lite koldioxid är därför mycket viktigt likaväl som att röra sig och bidra till en bättre hälsa. Jag ser det därför som nödvändigt att det byggs en cykelväg mellan Marieholm och Eslöv samt Marieholm och Teckomatorp. På det sättet kan människor röra sig på ett helt annat sätt mellan orterna dels för utflykter och dels om tåget ställs in. Genom att cykla bidrar vi inte bara till en bättre miljö utan visar även våra barn vikten av att röra på sig.

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/73

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Ulrika Stenberg 2019-04-24
2 Tina Forsberg 2019-04-25 Tina Forsberg
André Forsberg
Lennart Forsberg
3 Ewa Laczo 2019-06-13

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Ulrika Stenberg

Startdatum

2019-04-24

Slutdatum

2019-07-24

Målgrupp

Trafik och resor

Signaturer

3 onlineunderskrifter