E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Ökad livskvalitet för Eslövs invånare.

Sammanfattning

Fler parker och grönområden behöver anläggas i Eslöv.

Beskrivning

Det är bevisat att parker och grönområden ökar livskvaliteten för en stads invånare. I Eslövs tätort pågår just nu en försämring av livskvaliteten för stadens invånare i och med förtätningen av staden. Flera grönområden i staden har bebyggts och försvunnit. Istället för att förtäta staden så bör man istället glesa ut staden med fler parker och grönområden.

Mitt förslag är att man anlägger fler (och större) parker och grönområden centralt i Eslövs tätort.

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/81

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Martin Johansson 2019-05-22
2 Ewa Laczo 2019-06-13
3 Yvonne Karlsson 2019-06-20
4 Jonas Jensen 2019-07-22
5 Mattias BENGTSSON 2019-08-12
6 Pia Borggren 2019-08-12 Plantera mer träd!
Låt gräsytor bli blommande ängar!

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Martin Johansson

Startdatum

2019-05-22

Slutdatum

2019-08-22

Målgrupp

Bygga, bo och miljö

Signaturer

6 onlineunderskrifter