Se e-förslag

Här ser du alla publicerade förslag. Du kan filtrera listan med hjälp av knapparna ovanför tabellen. Klicka på ett förslag för att läsa mer, kommentera eller skriva under det.
info Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den
Rubrik
Förslagsställare
Målgrupp
Slutdatum
Underskrifter
Status
Fria resor för pensionärer över 70 år Ove Trafik och resor 2018-02-24 131 Avslutad
utegym Trollsjön Alias_1321 Uppleva och göra 2018-05-01 151 Avslutad
Hundrastgård! Alias_1364 Bygga, bo och miljö 2018-05-05 109 Avslutad
Ishall i Eslöv Niclas Uppleva och göra 2018-07-10 107 Avslutad
Gårdstånga rekreationspark förslag Pontus Bygga, bo och miljö 2018-11-15 112 Avslutad
Skapa cykelväg Stehag-Hasslebro och Billinge-Röstånga Adina Trafik och resor 2019-04-29 128 Avslutad
Lättillgängliga bänkar i Eslövs kommun Christer Bygga, bo och miljö 2019-05-12 154 Avslutad
Sammankoppling med Gång- och Cykelväg till Sjöholmen JOHAN Trafik och resor 2019-07-24 104 Avslutad
Längre parkerings tid vid Karlsrobadets övre parkering! Laila Uppleva och göra 2019-12-02 216 Avslutad
Bättre villkor för barn och personal i Eslövs förskolor Anna Utbildning och barnomsorg 2019-12-26 220 Avslutad
Utlys klimatnödläge i Eslövs kommun Emma Bygga, bo och miljö 2020-03-17 92 Avslutad
Cykelväg Eslöv - Trollenäs slott Søs Trafik och resor 2020-03-18 77 Avslutad
Utöka utegymmet i gyaskogen i stehag JOHAN Uppleva och göra 2020-10-09 90 Avslutad
Skatepark Christer Uppleva och göra 2020-11-12 57 Avslutad
Placera ett utegym på kommunal mark i Gyaskogen JOHAN Uppleva och göra 2021-05-08 72 Avslutad
Cykelled mellan Remmarlöv och Eslöv Andre Trafik och resor 2021-11-30 5 Avslutad
Anlägg ängar på Eslövs grönytor Sofia Bygga, bo och miljö 2022-01-18 56 Avslutad
Ny lekplats i Marieholm Sarah Bygga, bo och miljö 2022-02-08 112 Avslutad