Skapa ett användarkonto

Fyll i formuläret nedan och klicka på Skapa konto för att registrera dig och skapa ett användarkonto.

Användarnamnet används endast för inloggning. Det kan med fördel vara din e-postadress så är det lätt att komma ihåg det.

Fält marker­ade med * är obligatoriska.­

När du har registrerat dig får du ett e-postmeddelande med en länk där du måste bekräfta att det är ditt e-postkonto (ett bekräftelsemail).

Om du inte får något e-postmeddelande inom kort bör du först kontrollera att det inte har fastnat i ditt spam-filter. Hittar du inget e-postmeddelande där heller kan du kontakta oss på hjälper vi dig.

Klicka på länken villkoren nedan för att läsa om hur vi använder dina registrerade uppgifter.

Användarnamn
 
E-postadress
 
Förnamn
Eftenamn
 
Adress
Postnummer
Ort
 
 
 
 
 

Publicering av för- och efternamn

När du skriver under eller lämnar ett förslag publiceras ditt för- och efternamn på kommunens hemsida. Vill du inte att ditt namn publiceras, kan du välja att vara anonym när du registerar ett konto och ett visningsnamn kopplat till ditt användarkonto skapas av systemet.


villkoren för behandling av personuppgifter.  

Villkor

Behandling av personuppgifter
Läs mer om "Behandling av personuppgifter på Eslövs kommuns webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret@eslov.se

Ändamålet/syftet med att behandla personuppgifterna
Vi behöver behandla dina personuppgifter om du vill ha återkoppling i ditt ärende.

Laglighetsgrund för att registrera personuppgifterna
Behandlingen stöds på den rättsliga grunden allmänt intresse.

Läs mer om laglighetsgrunden myndighetsutövning på Integritetsmyndigheten

Vem som kommer att ta del av personuppgifterna
Dina personuppgifter behandlas av anställda på den nämnd som berörs av ditt e-förslag för att kunna utföra sitt arbete. Personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som den aktuella nämnden har lämnat för behandlingen.

Om någon begär att få ta del av personuppgifterna som Eslövs kommun samlat in om dig, kommer vi göra en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Läs mer om Allmänna handlingar på Eslövs kommuns webbplats.

Hur länge dina personuppgifter kommer att sparas
Som kommunal myndighet är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. Myndigheten följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med myndighetens informationshanteringsplan. Personuppgifter som inte ingår i allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål de behandlas för.