Så fungerar det
Här får du information om hur det fungerar och hur ett e-förslag hanteras av kommunen.

Ditt e-förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Alla som är medborgare eller äger en fastighet i Eslövs kommun kan skriva under eller skapa ett förslag. Det finns ingen åldersgräns - barn och unga kan också delta i debatten och skapa sina egna förslag.

För att lämna förslag, skriva under och kommentera andras förslag måste du ha ett konto med namn och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter är personuppgifter som kommunen enbart behandlar för nödvändig administration av e-förslaget. När du skapar ett användarkonto godkänner du att Eslövs kommun lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnat. Har du frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via mejl till kommunledningskontoret@eslov.se. Ditt namn kommer även att publiceras tillsammans med dina förslag, underskrifter och kommentarer.
Om du inte vill att ditt namn ska synas publikt kan du välja att vara anonym, detta gör du när du registrerar ett konto i systemet.

Lämna ett e-förslag

Ditt förslag ska ha en rubrik och en kortfattad beskrivning. Beskrivningen ska ge tydlig information om ditt förslag och vad du vill ska hända eller förändras. Förslaget ska vara konkret och handla om kommunens verksamhet, alltså det som kommunen har möjlighet att besluta om.

När du skriver ditt förslag tänk på att vara tydlig, konstruktiv och ha en hänsynsfull ton. Förslag som är oseriösa, kränkande, eller på annat sätt stötande kommer inte att publiceras. Om förslaget inte blir godkänt kommer du som skrivit förslaget att få information om varför förslaget inte har accepterats.

Granskning och publicering

När du har skickat in ditt förslag granskas det. Granskning sker på vardagar under kontorstid. Ditt förslag publiceras sedan här på eforslag.eslov.se. Det finns det publicerat i 90 dagar så att andra kan läsa, kommentera och skriva under ditt förslag. Det krävs 50 underskrifter för att ditt förslag ska hanteras av berörd nämnd.

Har du inte möjligheten att använda e-tjänsten kan du lämna ditt förslag skriftligt. Det gör du via vårt Kontaktcenter i Stadshuset i Eslöv.

Kommentera och skriva under andras förslag

Du kan också göra din röst hörd genom att kommentera och stödja andras förslag. För att kommentera och skriva under ett förslag måste du vara en registrerad användare. Om du vill läsa, kommentera eller skriva under ett förslag - klicka på "Se alla e-förslag" i menyn till vänster, där kan du se alla publicerade förslag.

När du skriver under ett förslag har du också möjlighet att lämna en kommentar. Skriv din kommentar i kommentarsfältet. Du kan bara kommentera och skriva under ett förslag en gång.

Förslag som inte publiceras

Förslag kan inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller bistånd. Vi hanterar inte heller ansökningar om bidrag i olika former. Det kan hända att ditt förslag inte publiceras överhuvudtaget, till exempel om;

  • Det finns en pågående parallell process eller rättsprocess.
  • Det finns ett liknande e-förslag som samlar underskrifter.
  • Kommunen har publicerat ett liknande e- förslag som inte har fått tillräckligt många underskrifter under de senaste tolv månaderna.
  • Kommunen har behandlat ett liknande e-förslag under de senaste tolv månaderna.
  • Förslaget bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt.
  • Förslaget handlar om lagar och regler som riksdagen beslutar om och ligger därför utanför kommunens ansvar.
  • Förslaget ligger i övrigt inte inom kommunens ansvar.
  • Om förslaget inte blir godkänt kommer du som skrivit förslaget att få information om varför förslaget inte har accepterats.

Läs mer i Riktlinjer för e-förslag