E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Landsbygdsutveckling

Sammanfattning

Samlingsplats utomhus för både barn/ungdomar och vuxna.

Beskrivning

Jag rek. att man ”bygger” en samlingsplats utomhus utanför idrottshallen
I Flyinge. Här ska finnas ett utegym, skateboardbana, sittbänkar runt ett bord och tak över, där både ungdomar och vuxna kan samlas och umgås. Ev. en grillplats. Det finns redan en boulebana här.
Hälsningar Elisabeth Måsén

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/291

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Elisabeth Måsén 2021-06-24

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Elisabeth Måsén

Startdatum

2021-06-24

Slutdatum

2021-09-24

Målgrupp

Uppleva och göra

Signaturer

1 onlineunderskrifter