E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Förslag till nya vägnamn i Stehag

Sammanfattning

Humlesugan, eller läkebetonika, är en gammal kultur och läkeväxt som kommit att förknippas alldeles särskilt med Stehag då den är känd i socknen sedan 1534. Den är en av florans sällsyntaste växter och finns i Norden bara i Mellanskåne och på Lolland. Jag föreslår därför att nya vägnamn anknyter till denna växt som av Henry Rufelt 1949 listades som Stehags största naturvetenskapliga sevärdhet. Förslag till vägnamn kunde vara humlesugevägen, betonikevägen och Christiern Pedersens väg efter författaren och bokförläggaren som rapporterade arten från Stehag 1534.

Beskrivning

Humlesugan är fortfarande vildväxande i Värlinge efter att ha befarats utdöd under två perioder. Enligt den senaste räkningen finns 22 exemplar där. Dessutom finns arten planterad på två andra platser i byn samt i ett antal privata trädgårdar genom frön från de vildväxande plantorna i Värlinge. Målet är att föröka den ytterligare för att säkra denna unika förekomst och stora sevärdhet för framtiden.

Länk

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/55

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Arne Thell 2018-10-02
2 Göran Frank 2018-12-01

Kommentarer

Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Arne Thell

Startdatum

2018-10-02

Slutdatum

2019-01-02

Målgrupp

Trafik och resor

Signaturer

2 onlineunderskrifter