Se e-förslag

Här ser du alla publicerade förslag. Du kan filtrera listan med hjälp av knapparna ovanför tabellen. Klicka på ett förslag för att läsa mer, kommentera eller skriva under det.
info Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den
Rubrik
Förslagsställare
Målgrupp
Slutdatum
Underskrifter
Status
Mer kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), mer stöd och bättre anpassningar i Eslövs kommuns skolor! Sara Utbildning och barnomsorg 2021-06-23 60 Inlämnad för vidare hantering
Återvinningsstation i Hurva Anna Bygga, bo och miljö 2022-02-17 74 Inlämnad för vidare hantering
Buss från från väster till centrum Cecilia Trafik och resor 2022-05-16 60 Inlämnad för vidare hantering
Cykelväg Marieholm-Eslöv Alias_7333 Trafik och resor 2023-08-16 68 Inlämnad för vidare hantering
Integrationsprojekt mellan landsbygden och tätorten Svenja Utbildning och barnomsorg 2024-04-26 64 Inlämnad för vidare hantering
Fria resor för pensionärer över 70 år Ove Trafik och resor 2018-02-24 131 Avslutad
utegym Trollsjön Alias_1321 Uppleva och göra 2018-05-01 151 Avslutad
Hundrastgård! Alias_1364 Bygga, bo och miljö 2018-05-05 109 Avslutad
Ishall i Eslöv Niclas Uppleva och göra 2018-07-10 107 Avslutad
Gårdstånga rekreationspark förslag Pontus Bygga, bo och miljö 2018-11-15 112 Avslutad
Skapa cykelväg Stehag-Hasslebro och Billinge-Röstånga Adina Trafik och resor 2019-04-29 128 Avslutad
Lättillgängliga bänkar i Eslövs kommun Christer Bygga, bo och miljö 2019-05-12 154 Avslutad
Sammankoppling med Gång- och Cykelväg till Sjöholmen JOHAN Trafik och resor 2019-07-24 104 Avslutad
Längre parkerings tid vid Karlsrobadets övre parkering! Laila Uppleva och göra 2019-12-02 216 Avslutad
Bättre villkor för barn och personal i Eslövs förskolor Anna Utbildning och barnomsorg 2019-12-26 220 Avslutad
Utlys klimatnödläge i Eslövs kommun Emma Bygga, bo och miljö 2020-03-17 92 Avslutad
Cykelväg Eslöv - Trollenäs slott Søs Trafik och resor 2020-03-18 77 Avslutad
Utöka utegymmet i gyaskogen i stehag JOHAN Uppleva och göra 2020-10-09 90 Avslutad
Skatepark Christer Uppleva och göra 2020-11-12 57 Avslutad
Placera ett utegym på kommunal mark i Gyaskogen JOHAN Uppleva och göra 2021-05-08 72 Avslutad
Cykelled mellan Remmarlöv och Eslöv Andre Trafik och resor 2021-11-30 5 Avslutad
Anlägg ängar på Eslövs grönytor Sofia Bygga, bo och miljö 2022-01-18 56 Avslutad
Ny lekplats i Marieholm Sarah Bygga, bo och miljö 2022-02-08 112 Avslutad
Trafiksäker by Johan Trafik och resor 2017-09-21 12 Ej inlämnad
Gratis resor inom kommunen för 70 + Anita Trafik och resor 2017-09-26 4 Ej inlämnad
Kanalgatan / Södergatan Per Trafik och resor 2017-10-19 6 Ej inlämnad
Parkeringsförbud utmed Kronovägen Emil Trafik och resor 2017-10-27 2 Ej inlämnad
Hundrastgårdar i våra byar Alias_1107 Bygga, bo och miljö 2017-10-31 27 Ej inlämnad
Stopp för biltrafik på nya cykelvägen Örtofta-Lilla Harrie Lasse Trafik och resor 2018-04-17 28 Ej inlämnad
Förbättra belysning vid övergångsställen. Mathias Trafik och resor 2018-05-27 10 Ej inlämnad
Cykelväg till Eslövs ridklubb Alias_1607 Trafik och resor 2018-07-10 73 Ej inlämnad
Fler lekplatser i Eslöv! Alias_1636 Uppleva och göra 2018-07-12 15 Ej inlämnad
Ny lekplats i Flyinge Lina Uppleva och göra 2018-07-23 49 Ej inlämnad
Sammankoppling med Gång- och Cykelväg till Sjöholmen JOHAN Trafik och resor 2018-07-23 91 Ej inlämnad
Lekplats Sjöholmen Alias_1943 Uppleva och göra 2018-10-25 5 Ej inlämnad
Konstgräs Berga Charlie Uppleva och göra 2018-10-31 1 Ej inlämnad
Belysning cykelvägen Gårdstånga Trafikplats och Flyinge Ulrika Trafik och resor 2018-11-29 70 Ej inlämnad
Förslag till nya vägnamn i Stehag Arne Trafik och resor 2019-01-02 2 Ej inlämnad
Bad och fiskevänligt vatten i Trollsjön Hampus Uppleva och göra 2019-01-08 6 Ej inlämnad
Bättre gatubelysning Bryggaregatan från stationen mot Kanalgatan Eivor Bygga, bo och miljö 2019-01-29 2 Ej inlämnad
Porrfilter i kommunens förskolor, skolor, fritids och bibliotek. Jens Utbildning och barnomsorg 2019-02-28 21 Ej inlämnad
Eslövs kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen Emma Bygga, bo och miljö 2019-02-28 51 Ej inlämnad
Cykelställ Alias_2197 Bygga, bo och miljö 2019-05-06 8 Ej inlämnad
Belysning vid stehagsskolan Sandra Bygga, bo och miljö 2019-05-28 49 Ej inlämnad
Matplats Äselunden Marika Bygga, bo och miljö 2019-06-01 3 Ej inlämnad
cykelvägar Ulrika Trafik och resor 2019-07-24 3 Ej inlämnad
Skatepark i Flyinge Alias_2425 Uppleva och göra 2019-07-17 3 Ej inlämnad
Cykelbana med gupp Albin Uppleva och göra 2019-08-02 10 Ej inlämnad
Smålandsvägen Anita Trafik och resor 2019-08-16 1 Ej inlämnad
Gratis bussresor inom kommunen Anita Trafik och resor 2019-08-14 7 Ej inlämnad
Ökad livskvalitet för Eslövs invånare. Martin Bygga, bo och miljö 2019-08-22 6 Ej inlämnad
Låna verktyg Ewa Bygga, bo och miljö 2019-09-14 2 Ej inlämnad
Cykelbanor från Marieholm Erika Trafik och resor 2019-10-23 41 Ej inlämnad
En ny discgolfbana Jonas Uppleva och göra 2019-10-23 38 Ej inlämnad
Farthinder Thomas Trafik och resor 2019-11-16 3 Ej inlämnad
Stallgatan Alias_4044 Trafik och resor 2020-01-18 3 Ej inlämnad
Vångavägen Alias_4044 Trafik och resor 2020-01-18 2 Ej inlämnad
Stora torg Alias_2455 Bygga, bo och miljö 2020-01-28 9 Ej inlämnad
Belysning i tunnel Östergatan. Roger Bygga, bo och miljö 2020-04-08 2 Ej inlämnad
Belysning av Hällans Basket- och fotbollsplan Ted Bygga, bo och miljö 2020-06-02 1 Ej inlämnad
Mountainbike bana samt utegym i Trollsjön Fredrik Uppleva och göra 2020-07-06 3 Ej inlämnad
Namn på Ekevallas läktare Alias_4869 Uppleva och göra 2020-07-22 2 Ej inlämnad
Åtgärder mot nedskräpning av fimpar Corinna Bygga, bo och miljö 2020-07-21 10 Ej inlämnad
Fiskedamm Anton Uppleva och göra 2020-11-18 7 Ej inlämnad
Minnesmärke för Veteraner Magnus Kommun och politik 2020-11-12 34 Ej inlämnad
Bygg lekplats igen på gröningen vid Åldermansvägen Alias_1636 Uppleva och göra 2020-11-17 3 Ej inlämnad
Flytt av utegym i Löberöd Jeanette Uppleva och göra 2020-11-30 21 Ej inlämnad
P-platser i centrum Britt-Marie Bygga, bo och miljö 2021-02-25 2 Ej inlämnad
Tågarpsvägen Anders Bygga, bo och miljö 2021-04-19 1 Ej inlämnad
Hundrastgård Alias_5488 Bygga, bo och miljö 2021-04-19 5 Ej inlämnad
Hundlatriner Britt-Marie Bygga, bo och miljö 2021-06-08 1 Ej inlämnad
Har Eslövs Kommun infört aktiv porrprevention för barn, enligt de tre punkterna nedan, på platser där barn vistas som kommunen är huvudman för? Rebecka Utbildning och barnomsorg 2021-06-08 40 Ej inlämnad
Ny discgolfbana (frisbeegolfbana) i eslöv kommun Remi Uppleva och göra 2021-06-29 16 Ej inlämnad
Fler papperskorgar med lock! Alias_6059 Bygga, bo och miljö 2021-10-30 3 Ej inlämnad
Landsbygdsutveckling Elisabeth Uppleva och göra 2021-09-24 1 Ej inlämnad
Återskapa allén på Vångavägen Andre Trafik och resor 2021-11-30 7 Ej inlämnad
Bussresor Thomas Trafik och resor 2021-12-22 7 Ej inlämnad
Ingen p-skiva för moped/MC Susanne Trafik och resor 2022-01-13 31 Ej inlämnad
”Vägvisare” på Stora Torg Harriet Bygga, bo och miljö 2022-01-13 33 Ej inlämnad
Skyddsnät för barnen Christoffer Uppleva och göra 2022-01-18 6 Ej inlämnad
En till konstgräsplan i Eslöv Tim Bygga, bo och miljö 2022-02-24 5 Ej inlämnad
Tillgång till fotbollsplaner för ungdomar Alias_1854 Uppleva och göra 2022-02-24 5 Ej inlämnad
Utegym Marieholm Alias_6708 Uppleva och göra 2022-03-08 13 Ej inlämnad
Ställplats Janette Bygga, bo och miljö 2022-03-17 3 Ej inlämnad
Bättre skolgård till mellanstadiet på Ölyckeskolan Alias_6939 Uppleva och göra 2022-04-17 10 Ej inlämnad
Farthinder Sofie Trafik och resor 2022-05-09 2 Ej inlämnad
Mata inte ankorna med bröd Marcus Bygga, bo och miljö 2022-05-09 2 Ej inlämnad
Eslövsgata Ros-Marie Trafik och resor 2022-05-17 13 Ej inlämnad
Basket korgar Annelie Uppleva och göra 2022-06-17 1 Ej inlämnad
Hårtorkar på badet. Aina Uppleva och göra 2022-07-26 1 Ej inlämnad
Basketplaner Alias_7269 Uppleva och göra 2022-08-13 1 Ej inlämnad
Gya bygdegård Alias_2455 Uppleva och göra 2022-09-13 3 Ej inlämnad
tillsätt kontrollanter för elscootertrafiken Alias_1604 Trafik och resor 2022-09-15 2 Ej inlämnad
Ställplats för husvagnar och husbilar Heidi Trafik och resor 2022-10-22 1 Ej inlämnad
Busstider Henry Trafik och resor 2022-12-22 16 Ej inlämnad
Harlösa stationshus Lennart Kommun och politik 2023-03-14 2 Ej inlämnad
Mountainbike-bana i Trollsjön Ville Uppleva och göra 2023-05-10 4 Ej inlämnad
Gratis stadsbuss på kvällarna för att öka trygghet och aktivitet hos ungdomar Amalia Trafik och resor 2023-05-10 22 Ej inlämnad
Ökade parkeringsmöjligheter närmare centrum. Alias_7299 Trafik och resor 2023-05-10 2 Ej inlämnad
Anlägga pickleball-banor Alias_7364 Uppleva och göra 2023-09-22 1 Ej inlämnad
Cykelväg mellan Eslöv och Gårdstånga rondellen (E22) Alias_7364 Trafik och resor 2023-09-22 1 Ej inlämnad
Gratis kollektivtrafik för unga under 18 år Alias_2414 Trafik och resor 2023-09-22 1 Ej inlämnad
Skötsel av trollsjön ( dammarna) Jonas Bygga, bo och miljö 2024-02-10 1 Ej inlämnad
Cykelväg från Gryby. Mats Trafik och resor 2024-02-10 4 Ej inlämnad
Övervakningskameror till Marieholms Station Veronica Bygga, bo och miljö 2024-02-10 24 Ej inlämnad
Parkeringsförbud på pilevägen i flyinge Martin 0 Avslutad utan hantering
utomhustreningochutrustning Antonel 0 Avslutad utan hantering
Byteavbasketkorgar Antonel Bygga, bo och miljö 0 Avslutad utan hantering
Flytt av soptunna Alias_7394 Bygga, bo och miljö 0 Avslutad utan hantering
övergångsställe Kvarngatan Eslöv Alias_7467 Trafik och resor 2024-07-11 3 Samlar underskrifter
Bygg ny förskola på solkullen/ fridasro! Alias_1636 Utbildning och barnomsorg 2024-07-11 12 Samlar underskrifter